Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Löneöversyn 2019

 •   6

  Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 •   7

  Aktuella verksamhetsrapporter/projekt

 • § 15

  Val av justerare/justeringstid

 • § 16

  Fastställande av dagordning

 • § 17

  Anmälan av delgivningar

 • § 18

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 19

  Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • § 20

  Löneöversyn 2019

 • § 21

  Aktuella verksamhetsrapporter/projekt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.