Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering-INFORMATION

 •   4

  Tillitsstyrning

 •   5

  Chefers förutsättningar

 •   6

  Personalföreträdares närvarorätt i nämnder-BESLUT

 •   7

  Covid-19

 •   8

  Status projekt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.