Hoppa över navigering
 • § 76

  Val av justerare/justeringstid

 • § 77

  Fastställande av föredragningslista

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

   

  Antalet patienter med covid-19 har ökat. Det ökande antalet skapar oro inom verksamheten om vad som väntar framöver. Vaccinationsgraden är relativt sett hög på drygt 90 %. Personalen inväntar på besked när de kommer få den tredje dosen. Sett utifrån hela landet ligger Region Gävleborg på en hög andel som fått den tredje dosen. Sjukfrånvaron har minskat med drygt en procent från förra året, från 6,54 % till 5,64 %. Korttidsfrånvaron har minskat från 3,33 % till 2,6 %. 

   

  Just nu förs en dialog om hur det flexibla arbetet ska se ut efter årsskiftet, hur många som kommer arbeta hemifrån på deltid samt som kommer arbeta på kontoret på heltid. 

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

   

  Uppföljning av verksamhetsplan 2021. HR-organisationen har omorganiserat sig i början av året med att konvertera strateger till avdelningschefer som fått egen personal. Boström Gatti menar att detta har gett resultat sett till svaren i medarbetarenkäten. 

  Det totala resultatet i medarbetarenkäten har ökat i utfall från 70 förra året till 80 %. HME-värdet (Hållbart medarbetarengagemang), har ökat från 71 till 76 % vilket innebär att verksamheten har uppnått målvärdet. Boström Gatti redovisar vidare respektive förvaltningsmål och dess resultat. 

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör informerar.

   

  Förslag på personalutskottets teman för 2022 och dess ordningsföljd under året. 

 • § 81

  Motion - Whistleblower-BESLUT

 • § 82

  Motion - Årskort på kollektivtrafik för våra anställda-BESLUT

 • § 83

  Motion - Bonus till vårdpersonal som arbetar med Coronapatienter-BESLUT

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör informerar.

   

  Uppdatering om status för tillitsstyrningen. Slutrapportering för tillitsstyrningen 2021 förväntas vara klar i mars 2022. 

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.

   

  Gävleborgskraften, projektet för att attrahera, rekrytera och behålla befintliga medarbetare har lanserats externt den 26 november 2021 med presentation av ambassadörerna. Projektet kommer att integreras i de befintliga processerna som exempelvis annonsering/mässor, rekrytering och introduktion. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.