Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Besök från verksamheten, Förändringsledning

 •   5

  Redovisning, uppföljning av tillitsbaserad styrning

 •   6

  Revisionsrapport - Granskning av regionens process för rapportering samt redovisning av pensioner-BESLUT

 •   7

  Uppföljning verksamhetsplan

 •   8

  Status projekt

 • § 45

  Val av justerare

 • § 46

  Fastställande av dagordning

 • § 47

  Anmälningar för kännedom

 • § 48

  Revisionsrapport - Granskning av regionens process för rapportering samt redovisning av pensioner-BESLUT

 • Johanna Alfredsson, Utredare Samhällsmedicin och Patrik Lind, Avdelningschef Samhällsmedicin redovisar uppföljningen om tillitsbaserad styrning.
  10 stycken goda exempel på arbetsplatser inom Region Gävleborg har valts ut av HR och förvaltningschefer. Exemplen speglar en bredd av verksamheter och olika nivåer i organisationen. Syftet med de valda exemplen är att exemplifiera hur man arbetar och kan arbeta med faktorer som är av betydelse för tillitsbaserad styrning.
  Man har utgått från 7 grundprinciper: Öppenhet, Helhetssyn, Kunskap, Tillit, Stöd, Handlingsutrymme och Medborgare.

   

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen.

 • Anna Eklund, Enhetschef Kommunikation och Jimmy Rosvall, Vårdenhetschef Barn- och ungdomssjukvården informerar. 
  Bägge har gått utbildning i förändringsledning och är väldigt nöjda med utbildningen. Intressant att olika ledningsgrupper kan ha olika lösningar på samma "problem". Utbildningen är väldigt bra om man är ny som chef.
  Förändringsledning är ett strukturerat arbetssätt för att skapa en förflyttning av en organisation från nuläge till ett nyläge med hänsyn till både människor och den nytta vi vill uppnå. Ständigt pågående förändringar i vår omvärld ställer stora krav på chefer att nyttja medarbetarens drivkraft till förändring och att skapa förståelse och acceptans för att uppnå verksamheternas mål. Alla reagerar i förändring, men alla reagerar inte på samma sätt vid samma tidpunkt. Det är därför viktigt att möta varje medarbetare där hen befinner sig just här och nu. Vägen dit sker genom att chefen som ledare, tillsammans med medarbetarna, justerar, anpassar, effektiviserar och utvecklar de nuvarande möjligheterna.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om pågående projekt.
  Produktion till lön
  Arbete med budget 2023
  Min vård Gävleborg
  Gävleborgskraften
  Kartläggning av lokaler med anledning av flexibelt arbete
  HR-direkt, ett internt arbete
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.