Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Sammanfattning
  - Uppföljning verksamhetsplan, måluppfyllnad

  Status projekt:
  - Dygnsvila (11-timmar)
  - Framtidens arbetsplats

 • Besök från verksamheten:
  - Bild, -och funktionsmedicin (10:00)
  - Kirurgen (10:30)
  - Rekryterings, bemannings- och schemaläggningsenheterna

 • Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården.

 • § 18

  Upprop och val av justerare

 • § 19

  Fastställande av dagordningen

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör informerar:

  - Uppföljning verksamhetsplan, måluppfyllnad.
  Utvärdering av förvaltningsmålen.
   

  Status projekt:
  - 11 timmars dygnsvila
  Hittills har man bland annat tolkat avtal, informerat på interna webben, samverkat med fackliga parter, gjort en riskbedömning inom hälso- och sjukvården och säkerställt förankringen av informationen ute i verksamheten. HR ser bland annat utmaningar i att det kommer att bli eventuella förhandlingar om undantag, schemaläggningar och motstånd mot förändring. Verksamheterna ser utmaningar i bland annat brist på kännedom om förändringen, brist på kunskapen om arbetstidslagen och brist på resurser att bemanna enligt den nya dygnsregeln. 


  - Framtidens arbetsplats
  Hösten 2023 ombyggnationer påbörjas bl.a Gula villan. Medarbetare från Teknikparken kommer att placeras på sjukhusområdet.

 • Besök från verksamheten:
  - Bild, -och funktionsmedicin 
   Anna Maria Winroth, vårdenhetschef röntgen Gävle,  presenterar verksamheten och informerar om utmaningarna med inhyrd personal. Shadi Settlin, vårdenhetschef och läkare på  röntgen i  Hudiksvall & Daniel Axbåge, sjuksköterska på röntgen i Gävle ger sin bild.


  - Kirurgen 
  Elisabeth Wicklén, avdelningschef, presenterar verksamheten. Kirurgen har inte haft samma tryck på att behöva ta in inhyrd personal som kanske övriga verksamheter inom regionen. Den inhyrda personal som man har varit tvungen att ta in på kirurgen är endast satta på nattpass.


  - Rekryterings, bemannings- och schemaläggningsenheterna
  Emma Wikholm, enhetschef på rekryteringsenheten, presenterar enheten. Enheten startade 2019 och består av 6 olika team. Uppdraget är att attrahera och rekrytera. Jobbar med mässor och event. Enheten arbetar med Kompetensbaserad rekrytering (KBR) vilket innebär att det ska finnas en röd tråd vid alla rekryteringar.

  Linda Schönning, enhetschef på bemanningsenheten, presenterar enheten som består av 2 team, Visstidsbemanningen och Inhyrd bemanning. Enheternas fokus är att skapa kundnöjdhet och ett mervärde samt effektivisera och kvalitetssäkra processer och stödsystem.

  Urban Bärring, enhetschef, HR analys och systemstöd, presenterar verksamheten. Består av 4 olika funktioner, Bemanning- och schemastöd, LAS & Anställning, Systemstöd och HR Controller och analys.

   

 • Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.