Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • En förteckning över teman för personalutskottets sammanträden under 2020 har utarbetats. Möjligheter finns att komplettera/justera förteckningen vid behov.

 •   4

  Likabehandling, information

 •   5

  Chefers förutsättningar, information/rapport

 •  

  Några frågeställningar/ärenden som varit aktuella i personalutskottets sammanträden 2019:

  - Chefers förutsättningar

  - Oberoende-projektet, inhyrd personal

  - Rekryteringsstöd till chefer

  - Personalpolicy/personaldirektiv - uppföljning

  - Medarbetarenkät

  - Kompetensförsörjning/process

  - Systematiskt arbetsmiljöarbete

  - Samverkansavtal

  - Medarbetarskap

  - HBTQ - certifiering

  - Schemaläggning

  - Löneöversyn

  - Likabehandling

  - Verksamhetsövergång Aleris

 •   7

  Aktuella verksamhetsrapporter/projekt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.