Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Lönebildning, villkor och förmåner

 • - Hyroberoende

  - Dygnsvila (11 timmar)

  - Karriärvägar

  - Sommarbemanning

  - Vakanta platser

 • § 16

  Val av justerare

 • § 17

  Fastställande av dagordningen

 • § 18

  Anmälningar för kännedom

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör och Niklas Norling, förhandlingschef, informerar om lönebildningen inom Gävleborgs län. Med hjälp av statistik från SKR och SCB har ett urval av kringliggande regioners löner jämförts med Gävleborg. 

   

  För att arbeta med lönebildningen framöver behöver man fortsätta vara kostnadsmedveten, arbeta med proaktiva satsningar istället för att sträva efter att vara löneledande samt använda nyckelorden ansvarsfull, jämlik och marknadskänslig för regionens lönebildning.

   

  Vidare informeras allmänna bestämmelser gällande arbetstid, ersättning för obekväm arbetstid samt förmåner. 

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om

  - Hyroberoende. Information om status kring arbetet med hyroberoende. Region Gävleborg har anställt 28 stycken före detta hyrkonsulter. Inom Kardiologen har hyrpersonalen minskat med 74 procent. Ett nytt nationellt avtal tas i bruk den 1 april 2024.

   

  - Dygnsvila (11 timmar). Information om nuläget med dygnsvila. Stöd ges till verksamheterna. Statistik kring övertid och sjukfrånvaron över tid följs upp.

   

  - Karriärvägar. En modell har tagits fram med karriärvägar för bland annat sjuksköterskor och barnmorskor som ska ge tydligare beskrivning av Region Gävleborgs karriärvägar. 

   

  - Sommarbemanning. Ett nytt produktionssystem, Evidens, används för att lägga semester. Hyrpersonalen får inte avropas förrän den 1 april 2024. Beslut har tagits om sommarersättning.

   

  - Vakanta platser. Under 2023 anställdes 747 medarbetare medan 745 slutade. Totalt finns 124 vakanser i Region Gävleborg, främst inom hälso- och sjukvården.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.