•   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Utbildningsorganisation, studierektorerna

 •   4

  Kompetensförsörjning

 •   5

  BESLUT- Revisionsrapport - Förutsättningar för första linjens chef

 •   6

  Uppdatering Covid-19

 •   7

  Status projekt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.