Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Studierektorerna, årsbokslut

 •   5

  Vårdkompetensråden

 • - Dygnsvila (11 timmar)

  - Hyroberoende

 • § 10

  Val av justerare

 • Ulla Andersson (V) har bett om en genomgång av situationen för chefer. Ulrika Boström Gatti informerar om det under punkten HR-direktören informerar. 

   

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde. 

   

 • Information om utbildning och kompetensförsörjning i Region Gävleborg:

   

  • Maria Palm informerar om utbildning för läkare. 
  • Katrine Björn informerar om utbildning för sjuksköterskor. 
  • Ylva Strömbom informerar om utbildning för psykologer och övriga vårdyrken. 

   

 • Ulrika Boström Gatti informerar om vårdkompetensråden. 

  • Flytten från teknikparken börjar närma sig. Medarbetarna kommer få veta var man ska sitta inom ett par veckor. 
  • Information om status kring arbetet med hyroberoende. Antalet inhyrda sjuksköterskor minskar, den interna rörligheten har minskat och personalomsättningen har gått ner från 10,3 till 9,1 procent. Man kommer även att påbörja arbetet med läkare under andra kvartalet. 
  • Information om nuläge kring dygnsvila. 
  • Region Gävleborg kommer påbörja upphandling av ett nytt HR-system.  
  • Ulla Andersson (V) lyfter att det är stor rotation av chefer inom vården och undrar hur hög omsättningen är samt vilket stöd som ges till nya chefer. Ulrika återkommer med statistik på kommande personalutskott men informerar om att omsättningen har varit hög, inte minst inom primärvården.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.