Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 59

  Val av justerare

 • § 60

  Fastställande av dagordning

 • Åsa Hannus, HR-strateg Förvaltningsstab Kultur och kompetens, informerar.
  Aktiva åtgärder som Region Gävleborg som arbetsgivare ska följa, grundar sig i de 7 diskrimineringsgrunderna. Regionen ska undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera att man som arbetsgivare förebygger diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter. Medarbetarenkäten för 2021 visar en tendens till att diskrimineringsgrunderna kön och ålder minskar men etnisk tillhörighet ökar.

   

 • Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Framtidens arbetsplats-kartläggningen är klar. Mer information på nästa Personalutskott den 18 oktober.
  Verksamhetsplanering pågår med fokus på kompetensförsörjning. Mer information på nästa Personalutskott den 18 oktober.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.