Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Utbildningsorganisation, studierektorerna

 •   5

  Arbetet i vårdkompetensråd

 •   6

  Covid-19

 •   7

  Status tillitstyrning

 •   8

  Status projekt

 • § 10

  Val av justerare

 • § 11

  Fastställande av dagordning

 • § 12

  Anmälningar för kännedom

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Arbetet med kompetensportalen har kommit igång igen.

 • Catrine Björn, studierektor för sjuksköterskor, Ylva Strömbom, studierektor för psykologer samt övriga vårdyrken och Maria Palm, studierektor för läkare, informerar.

  Återblick 2021.
  Maria Palm: Region Gävleborg har kunnat erbjuda den kliniska utbildning som efterfrågats. Inga studerande har underkänts i klinisk praktik. Utvärderingen visar att de studerande och personer i utbildningstjänst är mer än nöjda.

  Catrine Björn: En digital handledarutbildning för alla som handleder inom hälso- och sjukvård är implementerad och fortsätter. Man för en dialog med Högskolan i Gävle om möjligheter till ökad klinisk utbildning med bibehållen kvalitet samt diskussion om hur den digitala vården kommer in i utbildningen. Man anordnar gemensamma kompetensutvecklingsdagar för huvudhandledare i Region Gävleborg och kommunerna samt kliniska adjunkter med uppdrag i Region Gävleborg/Kommunerna för ökad samsyn och effektivisering.

  Ylva Strömbom: Nationell samverkan med Socialstyrelsen gällande psykologer utbildade utanför EU/EES. Förstärkta handlednings- och utbildningsinsatser och nytt avtal med Uppsala universitet är på gång. Undersköterskeutbildningens innehåll har förändrats under året och är nu åter igen mer inriktad mot hälso- och sjukvård och inte bara mot kommunal verksamhet. Utbildningen till Medicinsk sekreterare är nationellt enhetlig.
   

  Gemensamma aktiviteter 2022
  I höst hoppas man att kunna genomföra en handledarträff för samtliga som handleder inom Region Gävleborg och kommunal verksamhet. Man kommer att sammanställa utbildningsmaterial för chefer och man kommer att utvidga utbildningstjänster. Man kommer även att inventera behovet av utbildningstjänster.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Nationella vårdkompetensrådets övergripande mål är att nationellt samordna och effektivisera kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården. Man ska även främjan en kunskapsbaserad kompetensförsörjning  samt ge berörda aktörer en samlad och kvalitetssäkrad bild av nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Succesiv återgång till arbetsplats fr.o.m mars. Fortfarande hög sjukfrånvaro bland personalen så läget är fortfarande ansträngt inom vården. En projektledare kommer att se över regionens befintliga lokaler och teknik för att ge bra förutsättningar framåt för hybridmöten och flexibla arbetsplatser.

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Man arbetar med att hitta de goda exemplen på tillitsstyrning i regionen och jobba vidare med dessa.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.