Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 •   5

  Kompetensförsörjningsprocess

 •   6

  Oberoende-projektet (hyrpersonal)

 •   7

  Aktuella verksamhetsrapporter/projekt

 • § 22

  Val av justerare/justeringstid

 • § 23

  Fastställande av dagordning

 • § 24

  Anmälan av delgivningar 2019

 • § 25

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 • Jens Kandén, kompetensförsörjningsstrateg, informerar om nedan områden inom regionens kompetensförsörjningsprocess

  - regionövergripande åtgärder inom personalförsörjning (rekrytering och kompetensutveckling)

  - personalläget hälso- och sjukvård

  - avgångs- och introduktionsenkät (komplement till medarbetarenkäten och årligt utvecklingssamtal)

  - arbetsmarknadsåtgärder

  - överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

 • Maria Wijkström, HR chef hälso- och sjukvård, och Eva Lassander, enhetschef HR-bemanning, informerar om avtalet för bemanningstjänster (hyrpersonal) samt om projektet kring oberoende av inhyrd personal.

 • HR-direktören Ulrika Boström Gatti informerar kort om bl.a.

  - verksamhetsövergång Aleris

  - projekt för att förbättra chefers förutsättningar kring rekrytering och rehabilitering

  - uppstartandet av ett projekt för att genomlysa processen från planering till lön

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.