•   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Uppföljning verksamhetsplan 2020

 •   5

  Avtalsläget, löneprocess

 •   6

  Tillitsstyrning

 • - Covid-19

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.