Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

  • Genomgång remissvar
  • Tjänstemannaändringar i hälsovalshandboken 2025
 • Ny målrelaterad ersättning, Vårdgarantin 0- Telefontillgänglighet, införs för att stimulera utförarna till att samma dag patienten söker hjälp för ett hälsoproblem skall hen få kontakt med hälsocentralen. Det blir ett tydligare krav med uppföljning telefontillgänglighet och syfte, mått, mål, ersättning samt uppföljning för alla utförare i Hälsoval.

   

 • Baldersnäs Din Hälsocentral har varit stängd mellan 1 oktober – 31 december 2022 för att fullfölja vaccinationsåtagande av covid-vaccination i Bollnäs Kommun.

  Denna stängning fortsatte efter ansökan från Din Hälsocentral Baldersnäs och beviljades av Regionstyrelsen gälla som längst till 1 september 2023.

  Sedan den 1 september 2023 har verksamheten öppnat, dock inte i full omfattning utan med avsteg gällande kompetens och öppettider som beskrivs i Handbok för hälsoval.

   

  Den 29 augusti 2023 beviljade Regionstyrelsen avsteg gällande kompetens och öppettider som beskrivs i Handbok för hälsoval, avsteget gällde som längst till 30 november 2023.

   

  Din Hälsocentral Baldersnäs har ansökt om fortsatt avsteg gällande öppettider till och med 30 juni 2024.

  Din Hälsocentral Baldersnäs kommer hållas öppet och erbjuda mottagningsbesök till distriktssköterska och allmänspecialist två dagar i veckan. Viss provtagning kan utföras på distriktssköterskemottagningen. Övriga dagar hänvisas alla besök för patienter listade på Baldersnäs Din Hälsocentral till Arbrå Din Hälsocentral.


  Om personalsituationen förbättras innan den 30 juni 2024 så kan tiden för avsteg förkortas. Baldersnäs Din Hälsocentral kommer ha en kontinuerlig dialog med Hälsovalskontoret kring om tiden för avsteg kan förkortas.

   

  • Information - Nationella patientenkäten
  • Information  ny författning angående listningstjänst
  • Information - telefontillgänglighet

   

 • § 8

  Val av justerare

 • § 9

  Fastställande av dagordningen

 • Johanna Eriksson informerar om inkomna remissvar och Kristina Ericson informerar om tjänstemannaändringar i hälsovalshandboken 2025. 

   

  Hälsovalshandboken beslutas i hälsovalsutskottet 21 mars, regionstyrelsen 10 april och regionfullmäktige 23 april. 

   

 • Kristina Ericson informerar om ärendet Reviderad hälsovalshandbok 2024  -  målrelaterad ersättning. 

   

  Ny målrelaterad ersättning, Vårdgarantin 0- Telefontillgänglighet, införs för att stimulera utförarna till att samma dag patienten söker hjälp för ett hälsoproblem skall hen få kontakt med hälsocentralen. Det blir ett tydligare krav med uppföljning telefontillgänglighet och syfte, mått, mål, ersättning samt uppföljning för alla utförare i Hälsoval.

   

 • Baldersnäs Din Hälsocentral har varit stängd mellan 1 oktober – 31 december 2022 för att fullfölja vaccinationsåtagande av covid-vaccination i Bollnäs Kommun.

  Denna stängning fortsatte efter ansökan från Din Hälsocentral Baldersnäs och beviljades av Regionstyrelsen gälla som längst till 1 september 2023.

  Sedan den 1 september 2023 har verksamheten öppnat, dock inte i full omfattning utan med avsteg gällande kompetens och öppettider som beskrivs i Handbok för hälsoval.

   

  Den 29 augusti 2023 beviljade Regionstyrelsen avsteg gällande kompetens och öppettider som beskrivs i Handbok för hälsoval, avsteget gällde som längst till 30 november 2023.

   

  Din Hälsocentral Baldersnäs har ansökt om fortsatt avsteg gällande öppettider till och med 30 juni 2024.

  Din Hälsocentral Baldersnäs kommer hållas öppet och erbjuda mottagningsbesök till distriktssköterska och allmänspecialist två dagar i veckan. Viss provtagning kan utföras på distriktssköterskemottagningen. Övriga dagar hänvisas alla besök för patienter listade på Baldersnäs Din Hälsocentral till Arbrå Din Hälsocentral.


  Om personalsituationen förbättras innan den 30 juni 2024 så kan tiden för avsteg förkortas. Baldersnäs Din Hälsocentral kommer ha en kontinuerlig dialog med Hälsovalskontoret kring om tiden för avsteg kan förkortas.

   

 • Kristina Ericson informerar om:

   

  • Nationella patientenkäten
  • Ny författning angående listningstjänst
  • Telefontillgänglighet

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.