Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Kristina Ericson, ny avdelningschef för Hälsoval- och tandvårdsavdelningen presenterar sig.

 •   4

  Aktuellt Hälsovalskontoret

 •   5

  Aktuellt Beställarenheten

 • § 28

  Val av justerare

 • § 29

  Fastställande av dagordning

 • Information från för Hälsoval- och tandvårdsavdelning (hälsovalskontoret och beställarenheten för tandvård)
   

  a.    Presentation av nya avdelningschefen för Hälsoval- och tandvårdsavdelning.
  Kristina Ericson, som började sin anställning igår, presenterar sig för utskottet. 
   

  b.    Aktuellt från hälsovalskontoret
  Margareta Elmelind informerar om läget under sommaren inom hälsocentraler, bl.a. bemanning, sommarsamverkan, avsteg gällande Ljusne Hc med anledning av personalbrist till 30 september. Vidare information om habilitering för flerfunktions-nedsatta personer, dialogmöte med verksamhetschefer, redovisning utvecklingsarbeten primärvården.
   

  c.     Katarina Regnér informerar för respektive hälsocentraler, bl.a. antal listade medel, målrelaterad ersättning, antal hembesök/hälsosamtal för 40-åringar med syftet att identifiera personer med livsstilsproblematik och hjälpa till med en livsstilsförändring.
   

  d.    Aktuellt från Beställarenheten
  Susanna Forsell Nordin informerar om IT-processen T99web som ska möjliggöra för privata att nyttja systemet, Barn- och ungdomstandvård, F-tandvård för långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inom regionala tandvårdsstödet, S-tandvård för kortvarig sjukdomsbehandling inom regionala tandvårdsstödet, Oral Care hemtandvård (pilotprojekt), Flyktingströmmar färre än beräknat och idag ca 330 barn, där Tullhuset samordnar samt En-väg-ut gällande kommunikation.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.