Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Information - Hälsosamtal 40-åringar

 •   5

  Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg 2020 - INFORMATION

 • Att införa en listningsbegränsning innebär ett avsteg från Hälsovalshandboken.

  Hälsovalskontoret får i uppdrag att genom omvärldsanalys ta fram en konsekvensbeskrivning av vad en listningsbegränsning kan innebära för regionen.
  Information kommer att delges Hälsovalsutskottet på sammanträdet i april.

  Styrgruppen – Utredning Handbok för Hälsoval genomför en fördjupad analys om hälsovalssystemet i Region Gävleborg i syfte att revidera Handbok för Hälsoval inför 2020 och framåt. I utredningen ingår eventuell listningsbegränsning.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.