Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Pågående avtal finns mellan Region Gävleborg och Folktandvården Gävleborg AB 2022-2024 . Syftet är att klargöra förutsättningarna och omfattningen av FTV AB:s åtagande.

   

  Enligt Tandvårdslagen (1985:125) har Region Gävleborg ett planeringsansvar för all tandvård, även den som utförs i privat regi. Lagen säger att målet för tandvården är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvården ska vara av god kvalitet.

  Region Gävleborg ska erbjuda tandvård i länets alla kommuner.

  Ingen får nekas tandvård och Regionen har ett sistahandsansvar.

   

  I och med avtalet ska:

  • FTV AB på uppdrag av Regionen tillse att befolkningsansvar, sistahandsansvar och ansvaret för specialisttandvård utförs enligt gällande lagar och föreskrifter.
  • FTV AB ansvara för att tillhandahålla tandvårdskliniker i Gävleborgs samtliga kommuner.

   

   

   

  I nuvarande avtal föreslås revideringen med kompletteringar i

  • 6.9.3 Dokumentuppdatering
  • 6.8.10 Kompetensförsörjning specialisttandvård
  • 9. Övrigt
 • -Information Beställarenheten tandvård - Robert Bohlin o Kicki Ericson

  -Arbetet med flerfunktionsnedsatta - information. Anna Eriksson, Hälsovalskontoret

  -Information kring hälsocentralerna Ljusne, Iggesund och Baldersnäs – Kicki Ericson

 • § 39

  Val av justerare

 • § 40

  Fastställande av dagordning

 • Pågående avtal finns mellan Region Gävleborg och Folktandvården Gävleborg AB 2022-2024. Syftet är att klargöra förutsättningarna och omfattningen av FTV AB:s åtagande.

   

  Enligt Tandvårdslagen (1985:125) har Region Gävleborg ett planeringsansvar för all tandvård, även den som utförs i privat regi. Lagen säger att målet för tandvården är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvården ska vara av god kvalitet.

  Region Gävleborg ska erbjuda tandvård i länets alla kommuner.

  Ingen får nekas tandvård och Regionen har ett sistahandsansvar.

   

  I och med avtalet ska:

  • FTV AB på uppdrag av Regionen tillse att befolkningsansvar, sistahandsansvar och ansvaret för specialisttandvård utförs enligt gällande lagar och föreskrifter.
  • FTV AB ansvara för att tillhandahålla tandvårdskliniker i Gävleborgs samtliga kommuner.

   

   

   

  I nuvarande avtal föreslås revideringen med kompletteringar i

  • 6.9.3 Dokumentuppdatering
  • 6.8.10 Kompetensförsörjning specialisttandvård
  • 9. Övrigt
 • Information Beställarenheten tandvård

  Robert Bohlin ger aktuell information från Beställarenheten för tandvård.

   

  Arbetet med flerfunktionsnedsatta

  Anna Eriksson och Magnus Thuresson informerar om arbetet med flerfunktionsnedsatta

  där en nystart påbörjats vid ett antal hälsocentraler under våren 2022.

   

  Lägesrapport beträffande hälsocentralerna Ljusne, Iggesund och Baldersnäs

  Kristina Ericson informerar om det aktuella läget. PremiCare stänger verksamheten

  vid Ljusne HC den 31 december 2022. En utredning pågår beträffande fortsatt drift

  och ska redovisas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december 2022.

  Även Baldersnäs och Iggesunds HC kommer att tas med i utredningen.

   

  Arbetet med hälsovalshandboken 2023 - 2024

  Kristina Ericson och Magnus Thuresson informerar om upplägget av processen

  med hälsovalshandboken. Hälsovalshandboken ska gälla från den 1 januari 2024 

  och beslut i regionfullmäktige planeras preliminärt till den 30 maj 2023.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.