Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information Min Vård Gävleborg

  • Regionalt Tandvårdsstöd 2022 Robert Bohlin Bedömningstandläkare 20 minuter
  • Överenskommelse om samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Ann Jernberg handläggare BET 20 minuter.
  • Riktlinjer barntandvård Susanna Forsell Nordin Bedömningstandläkare 20 minuter.
  • Nationella riktlinjer Susanna Forsell Nordin 20 minuter
 •   5

  Information från Hälsovalskontoret

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Simon Nilsson ger en uppföljning gällande Min vård Gävleborg, som innebär digitala vårdtjänster inom Region Gävleborg. Bl.a. om de 3 faserna för införandet, olika driftstarter, olika yrkesgrupper som är verksamma i plattformen samt att en förstudie pågår om medverkan från andra. Med anledning av pandemin är tidsplanen oklar och för närvarande är detta en hemsida men inom kort ska appen kunna laddas ner.

  • Regionalt tandvårdsstöd 2022.
   Robert Bohlin informerar om regelverket gällande olika tandvårdsstöd samt vilka personer som har rätt till tandvårdsstödet. Stödet omfattar personer som är folkbokförda i Gävleborgs län från 24 år och äldre .Mer information finns i tandvårdsförordningen SFS 1998:1338.
  • Överenskommelse om samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner.
   Ann Jernberg informerar om nödvändig tandvård med hänvisning till regelverket tandvårdslagen och tandvårdsförordningen, bakgrund och syfte med samverkansöverenskommelsen samt grundläggande kriterier och vilka som ansvarar för utfärdande av underlag till tandvårdskort.
  • Riktlinjer tandvård
   Susanna Forsell Nordin informerar om tandvårdsutredningen gällande jämlik tandhälsa. Regionens remissvar och ställer sig bakom förslaget som helhet med fem reformer som särskilt viktiga. Vidare informeras att handling för Region Gävleborg om rutin för allmän tandvård för barn och unga håller på att arbetas fram. 
   Därefter informerar Susanna Forsell Nordin om nationella riktlinjer för tandvård, som är rekommendationer för att hjälpa till med munhälsan samt att förtroendevalda ska känna till dessa riktlinjer.
 • Karolina Estman informerar om pensioneringar och nyanställda inom hälsovalskontoret, tillgänglighetsmätningen, förändring gällande egenprovtagning samt om förändringen gällande vaccinationsorganisationen.

  Vidare informeras om avtalet mellan Region Gävleborg och regionens bolag Folktandvården, som tidigare informerats om, är nu underskrivet.

   

   

   

  Ordförande tackar Karolina Estman, för hennes insatser under sin anställningstid i Region Gävleborg. Estman avslutar sin anställning 31 januari 2022.

  Efterträdare efter Estman utses av Stabsdirektören.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.