Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 • Förändring i listning

  Ansökan om sommarsamverkan

 •   5

  Information - Bergsjö Din hälsocentral

 • Ett flertal ansökningar om temporär listningsbegränsning har under hösten 2018 och våren 2019 inkommit till Hälsvalskontoret.

   

  Hälsovalskontoret har genom omvärldsspaning och analys kommit fram till följande förslag om möjlighet till temporär listningsbegränsning:

  • Grundprincipen är att listningsbegränsning inte är möjlig.

  • Införa temporär begränsning i tilldelning av nya patienter i högst 6 månader.

  • Ansökan och handlingsplan skickas till Hälsovalskontoret.

  • Hälsovalsutskottet beslutar i ärendet

  • Vid beviljad ansökan tecknas en överenskommelse utifrån handlingsplanen mellan Hälsovalskontoret och vårdgivaren.

  • Orsaken till ett sådant medgivande kan vara ex kapacitetsbrist hos hälsocentralen som man inte kunnat ha förutse eller andra skäl som skulle kunna påverka enhetens vårdkvalitet

  • Anledningen skall tydligt kopplas till handlingsplan/överenskommelse.  Undantag för begränsning;

  • Ansvar för boende inom sitt geografiska närområde

  • Personer boende på kommunalt särskilt boende, korttidsboende och LSS boende samt inskrivna i hemsjukvården, som hälsocentralen har ansvar över

  • Ansvar för Asylboende inom sitt geografiska område

  • Barn 0-6 år samt familjemedlemmar som har rätt att tillhöra närmsta geografiska BVC

  • Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som någon familjemedlem som redan är listad på hälsocentralen

   

 • Förslag på revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handboken för Hälsoval Gävleborg har under våren 2019 beretts i Hälsovalsutskottet.

  Grundläggande principer för arbetet med revideringen av handboken har varit att ändra delar i modellutformningen i enlighet med förslag om utveckling till God och nära vård för Hälsoval.

 • § 30

  Val av justerare/justeringstid

 • § 31

  Fastställande av dagordning

 • § 32

  Anmälan av delgivningar 2019

 • Förändring i listning i Gävle

  Avdelningschef Hälsoval, Johan Hagsjö redovisar den ökade listningen av patienter på hälsocentralerna i Gävle efter Wasahusets stängning 2019-03-31.

   

  Ansökan om sommarsamverkan 2019

  Avdelningschef Hälsoval, Johan Hagsjö informerar om att tre ansökningar om sommarsamverkan har inkommit till Hälsovalskontoret.

  • Södra Hälsingland

  • Västra Gästrikland

  • Doktorama i Söderhamn

 • Avdelningschef Hälsoval, Johan Hagsjö informerar i ärendet.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2019-03-06 att avveckla Bergsjö Din hälsocentral.

  Efter ansökningsförfarande har Premicare, verksamma i Västernorrland, godkänts och avtal är signerat. Premicare öppnar hälsocentralen 2019-10-01. Befolkningen i Bergsjö informeras om förändringen.

   

   

 • Ett flertal ansökningar om temporär listningsbegränsning har under hösten 2018 och våren 2019 inkommit till Hälsvalskontoret.

   

  Hälsovalskontoret har genom omvärldsspaning och analys kommit fram till följande förslag om möjlighet till temporär listningsbegränsning:

  • Grundprincipen är att listningsbegränsning inte är möjlig.

  • Införa temporär begränsning i tilldelning av nya patienter i högst 6 månader.

  • Ansökan och handlingsplan skickas till Hälsovalskontoret.

  • Hälsovalsutskottet beslutar i ärendet

  • Vid beviljad ansökan tecknas en överenskommelse utifrån handlingsplanen mellan Hälsovalskontoret och vårdgivaren.

  • Orsaken till ett sådant medgivande kan vara ex kapacitetsbrist hos hälsocentralen som man inte kunnat ha förutse eller andra skäl som skulle kunna påverka enhetens vårdkvalitet

  • Anledningen skall tydligt kopplas till handlingsplan/överenskommelse.


  Undantag för begränsning;

  • Ansvar för boende inom sitt geografiska närområde

  • Personer boende på kommunalt särskilt boende, korttidsboende och LSS boende samt inskrivna i hemsjukvården, som hälsocentralen har ansvar över

  • Ansvar för Asylboende inom sitt geografiska område

  • Barn 0-6 år samt familjemedlemmar som har rätt att tillhöra närmsta geografiska BVC

  • Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som någon familjemedlem som redan är listad på hälsocentralen

   

  Hälsovalsutskottet enas om att lägga till en punkt under möjligheter till tillfällig listningsbegränsning Endast en vårdgivare per samverkansområde kan beviljas begränsning i taget.

  Hälsovalsutskottet enas om att ta bort undantaget Ansvar för boende inom sitt geografiska område.

 • Förslag på revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handboken för Hälsoval Gävleborg har under våren 2019 beretts i Hälsovalsutskottet.

  Grundläggande principer för arbetet med revideringen av handboken har varit att ändra delar i modellutformningen i enlighet med förslag om utveckling till God och nära vård för Hälsoval.

   

  Hälsovalsutskottet enas om att förtydliga stycket 9.3 om tillfällig listningsbegränsning med de av hälsovalutskottets antagna förändringarna:

   

  Möjligheter till temporär listningsbegränsning;

  • Grundprincipen är att listningsbegränsning inte är möjlig.

  • Införa temporär begränsning i tilldelning av nya patienter i högst 6 månader.

  • Ansökan och handlingsplan skickas till Hälsovalskontoret.

  • Hälsovalsutskottet beslutar i ärendet

  • Vid beviljad ansökan tecknas en överenskommelse utifrån handlingsplanen mellan Hälsovalskontoret och vårdgivaren.

  • Orsaken till ett sådant medgivande kan vara ex kapacitetsbrist hos hälsocentralen som man inte kunnat ha förutse eller andra skäl som skulle kunna påverka enhetens vårdkvalitet

  • Endast en vårdgivare per samverkansområde kan beviljas begränsning i taget.

  • Anledningen skall tydligt kopplas till handlingsplan/överenskommelse.


  Undantag för begränsning;

  • Personer boende på kommunalt särskilt boende, korttidsboende och LSS boende samt inskrivna i hemsjukvården, som hälsocentralen har ansvar över

  • Ansvar för Asylboende inom sitt geografiska område

  • Barn 0-6 år samt familjemedlemmar som har rätt att tillhöra närmsta geografiska BVC

  • Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som någon familjemedlem som redan är listad på hälsocentralen.

   

  Hälsovalsutskottet enas om att ta bort sista stycket i 3.3 Ett beslut finns för att utveckla dagens vårdstruktur med fem vårdformer: digitala vårdmöten, Vårdrum med digital utrustning, Hälsocentral, Närvårdscenter och Specialiserad sjukhusvård.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.