•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  1. Presentation av enhetscheferna Margareta Elmelind och Susanna Forsell Nordin, som representerar avdelningen i utskottet tillsvidare, 10min
    
  2. Uppföljning av nationella taxan/Susanne Westin och Maria Bood, 20min
    
  3. Egenprovtagning - Anna G Eriksson 15min
    
  4. Ekonomisk rapport, nyckeltal, vårdgarantin/Katarina Gunnarsson 20 min
    
  5. Aktuellt från Hälsovalskontoret - Margareta Elmelind 30min
   a. Nationella patientenkäten
   b. Konkurrens gällande Digitala vårdtjänster
   c. Iggesund Din Hc
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.