Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  1. Presentation av enhetscheferna Margareta Elmelind och Susanna Forsell Nordin, som representerar avdelningen i utskottet tillsvidare, 10min
    
  2. Uppföljning av nationella taxan/Susanne Westin och Maria Bood, 20min
    
  3. Egenprovtagning - Anna G Eriksson 15min
    
  4. Ekonomisk rapport, nyckeltal, vårdgarantin/Katarina Gunnarsson 20 min
    
  5. Aktuellt från Hälsovalskontoret - Margareta Elmelind 30min
   a. Nationella patientenkäten
   b. Konkurrens gällande Digitala vårdtjänster
   c. Iggesund Din Hc
 • § 6

  Val av justerare

 • § 7

  Fastställande av dagordning

 • Nedan handling delges nämnden

 • Information från Hälsovalskontoret

  1. Avdelningschefen för hälsovalsutskottet har slutat och Margareta Elmelind och Susanna Forsell Nordin representerar hälsovalsutskottet tills ny har anställts.  Margareta Elmelind och Susanna Forsell Nordin presenterar sig.
  2. Susanne Westin och Maria Bood, ger en uppföljning av  genomförda taxan, bl.a. om besöken i länet med genomförda dialoger,  statistik från besöken,  samt om de statliga utredningar, som ligger för beslut på regeringsnivå men i nuläget ej klart. Vidare informerades om planerad samverkansmöte 23 mars, hälsovalsutkottet bjuds in att delta.
  3. Katarina Gunnarsson ger en ekonomisk rapport, bl.a. nyckeltal, vårdgaranti samt riktade statsbidrag.
  4. Margareta Elmelind informerar om egenprovtagning bl.a. prioriterade persongrupper samt om eventuella nya direktiv från folkhälsomyndigheten innebär arbeta fram nya flöden . vidare informerar Elmelind om nationella patientenkäten som genomförs varje år och samordnas av SKR, konkurrens gällande Digitala vårdtjänster samt om samverkansområdet Hudiksvall/Nordanstig.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.