Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 • Bergsjö Din hälsocentral

  Momskompensation privata utförare

   

 •   5

  Information - Nytt arbetssätt för funktionsnedsatta

 • Hälsovalsutskottet beslutade om sammanträdesdagar för år 2019 den 22 oktober 2018.

   

  Ordförande föreslår att september tidigare beslutade sammanträdesdag ändras på så sätt att utskottet sammanträder den 12 september istället för 11 september.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.