Hoppa över navigering
 • § 23

  Val av justerare

 • § 24

  Fastställande av dagordningen

 • Regionstyrelsens utskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Regionstyrelsens utskott sammanträder samma dag och sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 • Margareta Elmelind & Anna Eriksson från Hälsoval- och tandvårdsavdelningen informerar.
  Man har besökt 43 hälsocentraler. Ett frågeformulär har skickats ut i förväg och svaren har legat till grund för dialogen mellan Hälsovalskontoret (HVK) och hälsocentralerna.

 • Genomgång av inskickade förslag. Se bilagor.

 • Kristina Ericson, Avdelningschef Hälsoval- och tandvårdsavdelningen, informerar om uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Hälso- och sjukvårdsdirektören - Utredning av Primärvården Gävleborg

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.