Hoppa över navigering
 • § 1

  Upprop och val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Ingen aktuell information till dagens sammanträde. 

 • Anna Eriksson, verksamhetsutvecklare och Johan Sörensson, stabsdirektör informerar. 

  Den 16 januari 2024 inkom Baldersnäs hälsocentral med komplettering av ansökan om avsteg med information om hälsocentralens öppettider och hur allmänheten ska informeras. Hälsovalsutskottet tar beslut i ärendet under nästa sammanträde den 28 februari 2024.

 • Anna Eriksson, verksamhetsutvecklare, redovisar telefontillgängligheten under 2023.  

 • Lars Öberg (S) efterfrågar regelbunden uppföljning av besöksstatistik hos hälsocentraler till utskottet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.