Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • HC City anger som skäl till behovet av listningsbegränsning att de under en längre tid utökat sin verksamhet för att kunna ta emot flera patienter. De beskriver också stor påverkan på arbetsmiljön för samtliga personalkategorier på grund av hög arbetsbelastning. De bedömer att de kommit till en gräns där de för att kunna säkerställa patientsäker vård behöver en listningsbegränsning.

  En dialog har förts mellan Hälsovalskontoret och HC City om HC Citys möjligheter att möta situationen på andra sätt än listningsbegränsning. HC City ser inga möjligheter till att lösa sin situation annat än genom listningsbegränsning.
  HC City har i dag 11 682 listade och listningsbegräsningen sätts till 11 800 listade

 • Baldersnäs Din Hälsocentral lämnade hösten 2022 en handlingsplan till Hälsovalskontoret gällande tillfällig stängning för att fullfölja vaccinationsåtagande av covid-vaccination i Bollnäs Kommun.

   

  Av handlingsplanen framgår att Baldersnäs Din hälsocentral håller tillfälligt stängt mellan den 1/10 - 31/12-2022.

   

  Den 31 januari 2023 fick Hälsovalskontoret information om att Baldersnäs Din Hälsocentral har i dagsläget ingen verksamhet öppen.

   

  Utifrån detta begärde Hälsovalskontoret in:
  • ansökan om avsteg från punkterna 2.6.2 Öppettider och 2.3 Bemanning (Hälsovalshandboken 2021).

  • handlingsplan framåt för verksamheten

  • risk- och konsekvensanalys om en sådan är gjord och vad resultaten av en sådan analys i så fall blev.
   

 • Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

  De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

   

   

  Nuvarande Handbok: Handbok - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

 •   6

  Information från hälsovalskontoret

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.