Hoppa över navigering
 • § 33

  Val av justerare/justeringstid

 • § 34

  Fastställande av föredragningslista

 • Inga aktuella delgivningar/delegationsbeslut.

 • Katarina Gunnarsson ger en ekonomisk lägesrapport kring statliga medel - SÄBO och uppräkning av barnpengen vad gäller tandvård. 

 • Alexander Wirdby, allmänspecialist Eira HC, MR HVK och Björn Ericsson, allmänspecialist Sätra HC och ordförande i läkemedelskommittén informerar om appläkare/nätläkare. Både vad gäller kostnader, statistik mm samt om läkemedelsförskrivning av app- och nätläkare.

   

  Komplettering av svar på 2 frågor som kom upp under mötet, där tydliga svar uteblev:

  1. Om utomläns HC/VC skriver ut recept belastar läkemedelskostnaden Region Gävleborg centralt (inte enskild HC, inte HVK, men regionen).
  2. Om annan HC i Region Gävleborg skrivet ut recept på en patient som är på otrohetsbesök, belastar kostnaden förskrivande HC, ej listad HC.
 • Robert Bohlin, bedömningstandläkare vid Beställarenheten för tandvård informerar om:

   

  • Beställarenheten för tandvård (BET) är en enhet med 4 personer - 2 bedömningstandläkare, 1 samordnare och 1 administratör.

   

  • Arbete pågår med att ta fram ett nytt avtal mellan beställarenheten för tandvård och Folktandvården Gävleborg, ska gälla fr.o.m. 1 januari 2022. 

   

  • Nytt regelverk för barntandvård där det endast funnits riktlinjer tidigare. Representanter från både Folktandvården och den privata tandvården finns med i samverkansgruppen. Målet är att regelverket ska vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

   

  • NSATS - nationell samordning av tandläkares specialiseringstjänstgöring. Ny revidering av systemet är på gång, dels med uppgift att uppdatera till dagens kontext och dels att alla regioner ska få större utväxling av sin finansiering av systemet. Det reviderade systemet föreslås träda i kraft i januari 2023.
 • Maria Bood, handläggare vid Hälsovalskontoret, informerar om flerfunktionsteamen samt ger en lägesbild kring Covid-19 vaccinationerna. 

 • Karolina Estman informerar om:

   

  • Familjeläkarjouren i Sandviken:

  Beslut kring ansökan om att hantera familjeläkarjouren i Sandviken kan/ska fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden även om hälsovalsutskottet den 31 maj, § 22, tog beslut om att godkänna förlängning av samverkan mellan familjeläkarjourerna i Gävle och Sandviken t.o.m. 31 december 2021.

   

  • Iggesunds HC:

  Iggesunds HC är för närvarande stängt och de hänvisar till att de har luftvägsmottagning. Hälsovalskontoret vill att de börjar öppna upp utifrån att samhället och det finns beslut på att upphäva luftvägsmottagningarna. Det har kommit lite motförslag och motstånd från Iggesunds HC och beslut i denna fråga ska hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 • Hälsovalsutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Information om att regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 1 september 2021, § 162, tog beslutet att förlägga tandvårdsfrågorna till hälsovalsutskottet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.