Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Information från Hälsoval- och tandvårdsavdelning

  Information från beställarenheten Tandvård:
  Folktandvårdens arbete med kompetensförsörjning av specialisttandläkare (föredragande från Folktandvården; Karin Apel Eriksson, Carina Krüger Weiner, Axel Kutschke) (45 min)
   

  Information från Hälsovalskontoret:
  Ekonomi och uppföljning (föredragande Margareta Elmelind, Katarina Regnér) (45 min)
   

  Sommarsamverkan (föredragande Kristina Ericson) (15 min)
   

  Rapport om hälsosamtalen för 40-åringar 2022 (föredragande Sara Sjölin, Folkhälsa och hållbarhet)
  (45 min)

 • Den 23 februari 2023 begärde Hälsovalskontorets avdelningschef på uppdrag av Hälsovalsutskottet in en handlingsplan gällande verksamheten vid Baldersnäs Din Hälsocentral. Handlingsplanen skulle lämnas till Hälsovalskontoret senast den 30 april 2023.


  Den 2 maj 2023 inkom till Hälsovalskotoret från biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör en önskan om anstånd att lämna in handlingsplanen till den 30 juni 2023.
   

  Hälsovalsutskottet ger anstånd till och med den 12 juni 2023.

 • § 11

  Val av justerare

 • § 12

  Fastställande av dagordningen

 • Information från Hälsoval- och tandvårdsavdelning

  Beställarenheten Tandvård:
  Karin Apel Eriksson och Axel Kutschke från Folktandvården informerar om Folktandvårdens arbete med kompetensförsörjning av specialisttandläkare.

  Presentation om tandvårdens olika områden.

  Idag finns 19 specialisttandläkare i regionen. Det har varit svårt att rekrytera nya specialisttandläkare nationellt, därför började man med egna utbildningar 2008. Hela Sverige har haft ett generationsskifte de senaste 20 åren vilket innebär ett ”kompetenstapp”. Detta innebär konsekvenser för patienter som exempelvis lider av kroniska smärttillstånd och obehandlad tandlossning. Det drabbar även patienter som behöver tandsanering för kommande strålbehandling. Barn med kroniska sjukdomar och personer med särskilda behov är också en grupp som drabbas hårt. Det finns en nationell samordningsgrupp för tandläkarnas specialisttjänstgöring. Utbildningen finansieras av regionerna i samverkan.
  Plan framåt. Rekrytera tandläkare och specialister. Det är svårt att konkurrera med större orter.

  Information från Hälsovalskontoret:
  Margareta Elmelind och Katarina Regnér informerar om ekonomi och uppföljning.
  Resultat 2022 + 14,7 miljoner kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse på ca 0,8%
  Hälsovalskontoret följer sedan 2022 Hälsocentralernas antal videobesök och skriftlig distanskontakt.

   

  Sommarsamverkan:
  Kristina Ericson, Avdelningschef, informerar.
  Informationen om Sommarsamverkan utgår från dagens sammanträde.

   

   

 • Den 23 februari 2023 begärde Hälsovalskontorets avdelningschef på uppdrag av Hälsovalsutskottet in en handlingsplan gällande verksamheten vid Baldersnäs Din Hälsocentral. Handlingsplanen skulle lämnas till Hälsovalskontoret senast den 30 april 2023.


  Den 2 maj 2023 inkom till Hälsovalskotoret från biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör en önskan om anstånd att lämna in handlingsplanen till den 30 juni 2023.
   

  Hälsovalsutskottet ger anstånd till och med den 12 juni 2023.

 • Sara Sjölin, Strateg Folkhälsa och hållbarhet, informerar.
  Ärendet utgår från dagens sammanträde. Information kommer  på Hälsovalsutskottet 2023-08-23.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.