Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Nedan delgivningar noteras till protokollet.

  • Uppföljning
   Samverkansområden, privat vård
  • Samarbetsavtal
  • Rekrytering
 •   5

  Information- Vårdavtal 2022-2024 mellan FTV AB och Region Gävleborg

 •   6

  Information - Budget 2022

 •   7

  Information - God och Nära Vård

 •   8

  Information - Vårdgaratin

 •   9

  Information - Mobila teamet, Samarbete Primärvården

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.