Hoppa över navigering
 • Avdelningschef Hälsoval i Gävleborg, Johan Hagsjö informerar i ärendet.

   

  Bakgrund:

  Vårdgivare i Gävle har vid flera tillfällen ansökt om en temporär listningsbegränsning utan bifall från Hälsovalsutskottet.  Som skäl anger vårdgivarna främst begränsning gällande lokaler, arbetsmiljö och patientsäkerhet samt rekryteringssvårigheter.

  Hälsovalskontoret har haft dialog med Region Gävleborgs sex samverkansområden inom primärvården om behov av temporär listningsbegränsning och i hälften av dem ser ett behov.

   

  Vilka konsekvenser ser vårdgivarna vid listnings begränsning?

  • Man ser en risk med att skapa patientflöden mellan enheter, där enheter som inte ansöker om begränsning får ett högt patienttryck, vilket i sin tur kan resultera i att söka listningsbegränsning.

  • Man ser en begränsad valfrihet för befolkningen.

  • Man ser risker till att få dåligt rykte om man begränsar sig.

  • En enhet ser det svårt att behålla tilläggsuppdrag BVC då man behöver öka lokalyta.

  • Man ser problem att hantera befolkningens önskan att lista sig efter en eventuellt temporärt listnings begränsning, ex kösystem.

  • Ett par ser inga konsekvenser

   

  Övrigt;

  • Nuvarande regelverk bygger på en fungerande marknad där alla vårdgivarna kan uppfylla befolkningens behov som leder till en jämn patientströmning mellan hälsocentralerna.

  • I vissa samverkansområden finns det färre utbud av primärvård och begränsade möjligheter till att byta vårdgivare.-Några kommuner har endast en vårdgivare och där ges befolkningen ej möjlighet att välja inom sin kommun och gör det omöjligt till listnings begränsning.

   

  I Region Dalarna, Region Sörmland och Region Västmanland finns, efter ansökan, möjlighet till temporär listningsbegränsning  under sex månader. 

 • Avdelningschef Hälsoval i Gävleborg, Johan Hagsjö informerar om förändringar i Handbok för Hälsoval 2020.

  Grundläggande princip är att vårdgivarna ska känna igen strukturen i handboken.

  Hälso- och sjukvårdens bärande strategi God och Nära vård ges ett eget stycke i Handbok för Hälsoval 2020 och förändringar kommer stegvis att implementeras under de kommande åren.

   

  Hälsovalsutskottet har tagit del av informationen och beslut tas på nästa sammanträde.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.