Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Justering av Hälsovalsutskottets föregående protokoll från sammanträdet 2023-05-16.

 • Samt diskussion "vad är viktigt för ditt parti att få med i Handboken för Hälsoval 2025". Leds av ordf Henrik Olofsson, KD och V ska adjungeras till denna punkt.

 • Efter avstegsbegäran till Hälsovalskontoret under början av året 2023 beslutade Regionstyrelsen den 4 april 2023 (RS 2023/772) att

   

  Bevilja att Din Hälsocentral Baldersnäs är tillfälligt stängd. Stängning beviljas

  som längst till och med 1 september 2023. En handlingsplan som beskriver de

  aktiviteter man ska göra för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med

  uppdraget i Hälsovalshandboken från och med senast 1 september 2023 ska

  lämnas till Hälsovalskontoret senast 30 april 2023.

   

  En handlingsplan har inkommit till Hälsovalskontoret den 12 juni 2023, av den framgår att verksamheten fortsätter att försöka rekrytera och avropa personal till Baldersnäs Din Hälsocentral. Tillgången på personal med den kompetens man behöver är bekymmersamt låg. Försök att rekrytera fortsätter.

  Det framgår inte av den inlämnade handlingsplanen när man bedömer att verksamheten kommer uppfylla kraven i Handbok för hälsoval. Hälsovalsutskottet bör därför ange ett datum där man kräver att verksamheten uppfyller kraven i Handbok för hälsoval från ett visst datum.

 •   7

  Information- 1177

 • § 16

  Val av justerare

 • § 17

  Fastställande av dagordningen

 • § 18

  Anmälningar för kännedom

 • Justering av Hälsovalsutskottets protokoll 2023-05-16.

 • Kristina Ericson, avdelningschef Hälsoval- och tandvårdsavdelningen, informerar om tidplanen.
  Patrik Stenvard (M) föreslår nedan datum för extra Hälsovalsutskott.
  16 oktober 2023 kl.13:00-16:00
  18 december 2023 kl. 09:15-12:00

  Elisabeth Winsjansen (KD) och Anna-Lena Vestin (V) är inbjudna till diskussionen gällande Hälsovalshandboken 2025.

  Konkreta förslag från alla partier skickas in till avdelningschef Kristina Ericson senast 10 september samt 10 oktober 2023.

 • Efter avstegsbegäran till Hälsovalskontoret under början av året 2023 beslutade Regionstyrelsen den 4 april 2023 (RS 2023/772) att

   

  Bevilja att Din Hälsocentral Baldersnäs är tillfälligt stängd. Stängning beviljas

  som längst till och med 1 september 2023. En handlingsplan som beskriver de

  aktiviteter man ska göra för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med

  uppdraget i Hälsovalshandboken från och med senast 1 september 2023 ska

  lämnas till Hälsovalskontoret senast 30 april 2023.

   

  En handlingsplan har inkommit till Hälsovalskontoret den 12 juni 2023, av den framgår att verksamheten fortsätter att försöka rekrytera och avropa personal till Baldersnäs Din Hälsocentral. Tillgången på personal med den kompetens man behöver är bekymmersamt låg. Försök att rekrytera fortsätter.

  Det framgår inte av den inlämnade handlingsplanen när man bedömer att verksamheten kommer uppfylla kraven i Handbok för hälsoval. Hälsovalsutskottet bör därför ange ett datum där man kräver att verksamheten uppfyller kraven i Handbok för hälsoval från ett visst datum.

 • Kristina Ericson, avdelningechef, informerar om nya krav från Socialstyrelsen gällande information om hälsocentraler på 1177. Från och med 1 januari 2024 ska invånare kunna ta del av vilka kompetenser som finns på den hälsocentral man vill lista sig på samt se i vilken grad de levt upp till vårdgarantin.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.