Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Aktuellt från hälsovalskontoret

 •   4

  Min vård - Lägesuppdatering

 •   5

  Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform

 •   6

  Aktuellt från Beställningsenheten

 •   7

  Nationell patientsäkerhets-kartläggning pågår inom hälso-och sjukvård samt tandvård

 •   8

  Info Socialstyrelsen Remiss-remissvar

 •   9

  Ny Familjecentral Gävle

 • § 25

  Val av justerare

 • § 26

  Fastställande av dagordning

 • Information till regionstyrelsens hälsovalsutskott från hälsovalskontoret och beställarenheten för tandvård.
   

  1. Min vård
   Simon Nilsson ger en lägesuppdatering gällande Min vård Gävleborg om digitala besök och tjänster. Bl.a. inga driftstopp ännu, översyn av återkopplingar samt kommer verksamhetsområden att starta invånarinitierade ärenden med olika vårdtjänster finnas tillgängliga.  
   Projektet avslutas 14 juni och därefter tar IT-förvaltningen över samt ny systemägare efter Simon Nilsson from 1 juni 2022, Simon blir kvar som utvecklingschef.
    
  2. Aktuellt från hälsovalskontoret
   Margareta Elmelind informerar om att praktikertjänst tagit över Bollnäs och Voxnadalens hälsocentraler samt att information har gått ut till berörda. Verksamhetsförändringar om bl.a. sommarsamverkan med förlängning med anledning av nya vaccinationsgrupper.
   Vidare informerar Elmelind om frågor som inkommit från Patientnämnden gällande missnöje från en patient, om att en hälsocentral inte uppfyllt behoven. Hälsovalskontoret har besvarat frågorna samt att utskottets ordförande och avdelningschef kommer att delta på Patientnämndens sammanträde.
    
  3. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en Primärvårdsreform
   Magnus Thureson informerar om riksdagens beslut om betänkande 2021/22. Ändringar i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen som gäller from 1 juli 2022 som innebär bl.a. flera vårdval, listning och två omval under ett år man kan göra, därefter godkänner regionen om fler byten om särskilda skäl finns samt valfrihet, listningstjänst och ökad informationsskyldighet.
    
  4. Aktuellt från Beställningsenheten
   Susanna Forsell Nordin informerar om tandvårdslagen, vårdprogrammet som hanteras av folktandvården, planering av en workshop med privata rådgivare, rekryteringar, It-systemet för barn-och ungdomsvård samt om Mobilt SITHS-kort som är ett bank-ID för jobbet.


    
  5. Nationell patientsäkerhetskartläggning pågår inom hälso-och sjukvård samt tandvård
   Bengt Vikman som sitter med i kunskapsstyrningen med 7 regioner,  informerar om patientsäkerhetskartläggningen, ett omfattande arbete - arbetsverktyg med 99 frågor samt om arbetsgrupp och referensgrupp. Framtagandet från SKR, Socialstyrelsen och kunskapsstyrningen och om patientsäkerhet gällande nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som har utvecklats.
    
  6. Info Socialstyrelsen Remiss-remissvar
   Susanna Forsell Nordin informerar om beställarenhetens svaren på remiss angående målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer för tandvård samt över öppen remiss om riktlinje och konsekvensbeskrivning för bedömning av munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke.
    
  7. Ny Familjecentral Gävle
   Tina Mansson Söderlund informerar om förslag till utveckling av Familjecentral. Bl.a. bakgrunden och tidigare samverkande insatser och fördelar/nackdelar samt tänkta samarbetspartners. Vidare arbete blir att se över en uppdragsbeskrivning och att därefter rekrytera en projektledare för att leda arbetet till hösten.

   

   

  Ordföranden tackar för informationen och önskar samtliga en fin och trevlig sommar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.