•   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Hälsosamtal för 40-åringar, Sara Sjölin

  Uppstart av ny hälsocentral i Gävle

  Sommarssamverkan

  Primärvårdens arbete kring Corona och statistik, Margareta Elmelind och Katarina Gunnarsson

   

 •   4

  Styrgruppsmöte - Utredning handbok för hälsoval

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.