Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Min Vård Gävleborg

 •   4

  Redovisning av digitala besök

 • -Aktuellt från Beställarenheten tandvård

  -Aktuellt från hälsovalskontoret

   

   

 • Hälsovalsutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträdesdagar.  Från förvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar 2023.

  Sammanträdesdagarna har samordnats med övriga utskott och nämnder inom Region Gävleborg.

 • § 31

  Val av justerare

 • § 32

  Fastställande av dagordning

 • Hälsovalsutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträdesdagar.  Från förvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar 2023.

  Sammanträdesdagarna har samordnats med övriga utskott och nämnder inom Region Gävleborg.

 • Elisabeth Berglönn, verksamhetschef, ger en uppföljning av Min vård Gävleborg (Region Gävleborgs digitala vårdtjänst). Bl.a. informeras om erfarenheterna från Fas 3 om det fortsatta införande och patientsäkerhet samt om Fas 4 gällande att arbeta med att öka användande av Min vård Gävleborg genom bl.a. marknadsföring.

 • -Aktuellt från hälsovalskontoret och beställarenheten för tandvård.

   

  1. Katarina Regnér och Margareta Elmelind informerar om digitala besök, bl.a. utfall digitala nätläkare inom Region Gävleborg, där kostnader minskat 2022 jämfört med 2020-2021 samt om distanskontakt via videolänk och skriftlig i primärvården.
  2. Kristina Ericson informerar om samverkansöverenskommelse gällande placerade barn samt status gällande Oral Care pilotprojekt hemtandvård i Sandviken.
  3. Margareta Elmelind och Kristina Ericson informerar om tillfällig stängning av Baldersnäs hälsocentral from 1oktober tom 31december samt verksamhetens arbete under stängningen.
  4. Margareta Elmelind och Kristina Ericson informerar om handlingsplan för Iggesund hälsocentral gällande öppnandet from 12 september 2022.
  5. Margareta Elmelind och Kristina Ericson informerar om utträde ur avtal för Hälsoval Premicare Ljusne Hälsocentral och om bakgrunden samt om process med tidplan vid nedläggning och hälsovalskontorets uppdrag. 
  6. Kristina Ericson ger en uppföljning gällande Hälsoval hösten 2022, bl.a. verksamhetsdialog som påbörjas under november och december för hälsocentralerna i Hälsingland och därefter i Gästrikland.
  7. Kristina Ericson informerar om Nationella patientenkäten hösten 2022.
  8. Kristina Ericson och Margareta Elmelind informerar om utvecklingsarbeten och redovisning den 9 och 17 november, inbjudan kommer även skickas till hälsovalsutskottet.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.