Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Information - God och nära vård

 • Information Håstaholmen i Hudiksvall

  Nyetablering av hälsocentral i Gävle

 • På Styrgruppen – utredning Handbok för Hälsovals sammanträde 2020-01-22, gavs uppdrag åt chefen för Hälsovalskontoret att arbeta fram ett förslag till principer för ett nytt hälsovalssystem (handbok) som stödjer den övergripande utvecklingen av God och nära vård i Gävleborg.

  Detta utifrån;

  • Befolkningens behov

  • Tillgänglighet

  • Förutsättningar för vårdgivarna

  • Tillit

  • Uppföljning/kvalitet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.