Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Beslutet av obegränsat antal ST-läkarutbildningar

 •   4

  Utbildning av specialisttandläkare

 •   5

  Tidsplanen för arbetet med Hälsovalshandboken

 •   6

  Brev till ”icke-valsbefolkningen”

  • Aktuellt från Hälsovalskontoret, information om status kring Ljusne
  • Aktuellt från Tandvårdsenheten

   

 • § 36

  Val av justerare

 • § 37

  Fastställande av dagordning

 • Aktuellt från hälsovalskontoret och beställarenheten för tandvård.

   

  1. Beslutet av obegränsat antal ST-läkarutbildningar
   Katarina Regnér, controller, informerar om beslutet av obegränsat antal ST-läkarutbildningar samt statistik för regionen och riket över bl.a. ST-läkartillgång i primärvård, antal läkare i allmänmedicin. Vidare informerar Margareta Elmelind, kvalitetscontroller, från dialogmöte om synen på primärvården, kraven i handboken för hälsoval samt att ta dialogen vidare med HR och studierektorer för fortsatt arbete med bl.a. rekrytering framöver. 
    
  2. Tidsplanen för arbetet med Hälsovalshandboken
   Magnus Thureson, verksamhetsutvecklare, informerar om tidsplanen samt arbetsprocessen för handbok för hälsoval. Start med dagens information till utskottet och därefter dialog med bl.a. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och beslut avses att tas i fullmäktige innan sommaren 2023.
    
  3. Brev till innevånare - patienter som valt att ej lista sig 
   Vidare informerar Thureson om brev från Region Gävleborg som skickats till innevånare som valt själva att inte välja hälsocentral. 9 personer som valt att stå utanför.
   Kristina Ericson, avdelningschef, informerar om verkställighetsbeslutet att detta val kommer att tas bort och att from 2023 finns ej den möjligheten att stå utanför.
    
  4. Utbildning av specialisttandläkare
   Alex Kutschke, övertandläkare tillika studierektor, informerar om utbildning av specialisttandläkare och de nio olika specialiteter som finns. Vidare informerar Kutschke om att 11 % av tandläkare blir specialister och idag finns 19 specialister och om samarbete med folktandvården Stockholm, Örebro, Västerbotten, Uppsala och Umeå universitet samt om nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring.
    
  5. Aktuellt från Tandvårdsenheten
   Susanna Forsell Nordin, utredningstandläkare, informerar om reviderade nationella riktlinjer tandvård, som är ett förtydligande gällande barn och vuxna, vårdrapport gällande barntandvård där rutinen ej är fastställd ännu för avvaktan med juridiken, möjlighet för alla vårdgivare att få tillgång till frikortsregister, remiss som inkommit gällande kunskapsstyrning samt status Oral Care och kommunikation statusrapport fungerar bra. Vidare tipsar Forsell Nordin om Socialstyrelsen webbinarium 2022-10-19: Webbinarium om munhälsa i vård och omsorg - Socialstyrelsen, mässan i Gävle för 60plus 18-19 oktober samt om Socialstyrelsens utbildningsportal.
    
  6. Aktuellt från Hälsovalskontoret
   Kristina Ericson, informera om status kring Ljusne hälsocentral, bl.a. att två brev har skickats från Region Gävleborg till innevånare gällande Ljusne hälsocentral. Vidare om processen och dialogmöten gällande nedläggning samt att processen om Ljusne Hc ska informeras till hälso-och sjukvårdsnämnden.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.