Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 • Region Gävleborg har erbjudits avlämna yttrande avseende Remiss - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42.

  Denna utredning har haft som uppgift att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso - och sjukvårdslagen och då särskilt målen om en vård på lika villkor samt att den som har det största behovet av hälso - sjukvård ska ges företräde till vården.

  Utredningen har genom att analysera fem tematiska områden angripit uppdraget - nämligen vårdval, utomlänsvård, digital utomlänsvård, tillståndsprövning och inhyrd personal. Samtliga överlappar och är av relevans för varandra på olika sätt.

  Inom samtliga fem områden har utredningen lämnat både förslag, rekommendationer och bedömningar.

 • Information från styrgrupp - Handbok för Hälsoval 2020

 •   6

  Information - Redovisning av utvecklingsarbeten

 • Hälsovalsutskottet beslutade om sammanträdesdagar för år 2020 den 9:e oktober.


  Ordförande föreslår att mars tidigare beslutad sammanträdesdag ändras på så sätt att utskottetet sammanträder den 5:e mars istället för den 4:e mars.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.