Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Information från presidiet

  1. Presentation av ledamöter.
  2. Mötesform
   - Nämndens möten kommer enbart hållas i fysisk form.
   - Med hänsyn till ledamöter och ersättare som reser med tåg kommer nämndens möten hädanefter starta klockan 09.30 och sluta senast 15.45.
 • Förvaltningschefen redovisar patientnämndens medelsförvaltning och uppföljning av politiska mål och prioriteringar för verksamhetsåret 2022.

  Pga. att patientnämndens första sammanträde 2023 äger rum efter sista inlämningsdag av medelsförvaltning har ordförande på delegation godkänt medelsförvaltning samt uppföljning av politiska mål och prioriteringar för verksamhetsåret 2022. Redogörelsen har överlämnats till regionstyrelsen. 

 • Förvaltningschefen redovisar patientnämndens verksamhetsberättelse för 2022. 

 • Förvaltningschefen redovisar förslag till 2023 års internkontrollplan.

 • Presentation av sammanställningar

  •  Kvalitetssäkring av yttranden 2022
  • Allvarliga ärenden 2022
  • Ärenden Läkare 2022
  • Rasism-diskrimineringsärenden 2022
 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande förbättringar och åtgärder i vården. 

   

  Redovisning av rapport gällande unga vuxna med psykisk ohälsa som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i samverkan med Sveriges Patientnämnder. 

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2023

  jan
  Ärenden 140
  Skrivelser 30

   

   

  2022 jan febr mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
  Ärenden 149 135 151 162 124 144 106 131 126 129 138 98
  Skrivelser 42 45 53 63 46 37 39 52 44 31 28 37

   

 • § 10

  Genomgång av aktivitetslista

 • Magnus Moberg, handläggare, informerar om stödpersonsverksamheten i Region Gävleborg.
   

  Redovisning av stödpersonsverksamheten för helår 2022. 

   

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  LPT/LRV

  12/0

  18/0

  12/0

  11/3

  3/6

  Stödperson

  9

  8

  8

  12

  7

  Tackat nej

  1

  3

  1

  1

  1

  Kort vårdtid

  2

  11

  3

  1

  1

  Kvar sedan föregående år

   

   

   

   

  10

  Utgående balans

   

   

   

   

  15

  1. Besök Uppsala PN, planering av nationell tjänstemannakonferens 2023
  2. Handläggare lyssnat på del av regionens Omvårdnadsdag 12/12
  3. Nationellt nätverk PN om analys-rapporter 16/12 samt 27/1 2023
  4. Avstämning med patientsäkerhetsenheten 19/12 samt 1/2 2023
  5. Nationell avstämning PN-analysgrupp med IVO 19/12
  6. Info om PN arbete till skyddskommittén 2/2 2023

   

 • Externt: 

  1. Info till SPF (pensionärsförening) 26/1

  Internt:

  1. Information och dialog med kommunernas MAS:ar och MAR:ar 12/12
  2. Information till Läkare inom Primärvård, 10/1 samt 17/1
  3. Information till Hälsotorget på deras APT 24/1
  4. Information till ny cheftandläkare inom Folktandvården 31/1

   

   

  1. Protokollsutdrag §325 RF Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025.
  2. Rutin Arkivbeskrivning Patientnämnden, PN 2022/1822. 
  3. Förfrågan från SR angående drogpåverkad personal
  4. Revisionsrapport ´Granskning - Hantering av synpunkter och klagomål´
 • Utbildning av nämndens ledamöter kommer att ske i samband med sammanträden under året.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.