Hoppa över navigering

Möte 2022-12-09

Patientnämnden
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Ida Kedling, bitr verksamhetschef för verksamhetsområde Digital vård har bjudits in för att informera om verksamheten.

 • Förvaltningschef Gunilla Nordström redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2023.

 • Förvaltningschefen redovisar uppföljning av 2022 års internkontrollplan.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
  verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan feb mars apr maj juni juli  aug sept okt
  Ärenden 148 134 151 162 125 144 106 128 123 128
  Skrivelser 42 45 53 63 46 37 39 52 44 31

   

 •   7

  Genomgång av aktivitetslista

 • 2022

  September-Oktober

  Antal LPT/LRV

  1

  Antal som fått stödperson

  1

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0

  Förordnanden som upphört

  2

  Pågående ärenden/förordnanden

  13

 • 1. Möte med Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 20/9 + 29/11

  2. Studiebesök "Patientnämndsverksamhet i Norge, Bergen 3-4/10

  3. Besök från PN i Dalarna 7/10

  4. Möte med samarbetspartners inom regionen 11/10

  5. Introduktion av nya fastighetsdirektören 12/10

  6. Nationell tjänstemannakonferens 13-14/10

  7. Patientsäkerhetsutbildning på KI, pågår höst tom. januari-23

  8. Patient och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 25/10 + 30/11

  9. Workshop analyser IVO/PN 25/10

  10. Löf-utbildning 8/11

  11. Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk 15/11

  12. HLR-utbildning för förvaltningen 25/11

  13. Utbildning utlämnande av allmän handling 5/10

  14. Intervju med revisionen 18/10

  15. Utbildning, att arbeta i politisk organisation 27/10 + 16/11

  16. Samarbete med patientsäkerhetsenheten 28/10, 28/11, 7/12

  17. Analysgruppsmöten med PN- nationellt, flera möten under hösten

  18. NOBAB-konferens 11/11

  19. Samarbete med chefsjuksköterska 25/11

   

 • Förvaltningschef Patientnämndsförvaltningens beslut om vidaredelegering gällande beslut om gallring av allmän handling.

 • Externt:

  1.Information till sjuksköterskestudenter på Högskolan i Gävle 26/9

  2. 60+mässan i Gävle 18-19/10

   

  Internt:

  1. HSN  28/9

  2. Barn- och ungdomssjukvårdens ledning 28/9, 2/11

  3. Utbildning samt info till Ekonomiservice, Söderhamn 16/11

  4. Ledningsgruppen VO PV Hudiksvall samt VO PV Södra Hälsingland 22/11

  5. Information till Regionfullmäktiges nya ledamöter 22/11

   

  1. Förfrågan från SVT angående inneliggande vård inom psykiatrin 18/10
  2. Protokollsutdrag §240 RF Miljöprogram 2023-2026
  3. Protokollsutdrag §239 Vision för Region Gävleborg
  4. Protokollsutdrag §270 Delårsrapport januari-augusti 2022
  5. Nationell covidrapport PAN - uppföljning

   

 • Mötestider för 2023: 10 februari, 21 april, 9 juni, 29 september och 8 december. Samtliga tillfällen är fredagar.

 •   14

  Kurser och konferenser

 • Summering och sammanställning av nämndens utvecklingsarbete.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.