Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Chefsläkare Agneta Larsson har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. 

 • Patientnämndens förvaltningschef redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2023 samt prognos för 2023.

 • Förslag till årsplan för 2024-2026.

 • Diskussion utifrån framtagen sammanställning rörande:

  1. Kvalitetssäkring av yttranden. 
 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande patienters/anmälares synpunkter på primärvård, utifrån perspektivet jämlik/ojämlik vård.

 • Externt:

  1. Information till Vårdförbundets förtroendevalda 14/9
  2. Information till sjuksköterskestudenter på Högskolan 25/9
 • Stödpersonsverksamheten januari-augusti 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april maj-augusti

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0) 2/1 (0/5)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1) 3 (4)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1) 1 (1)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0) 2 (0)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10) 16 (14)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    jan   feb   mars   april   maj   juni   juli   aug  

  Inkommande ärenden 2022

  150 135 150 162 124 144 106 131

  Inkommande ärenden 2023

  143 174 146 105 163 144 126 124

  Skrivelser 2022

  43 45 55 64 46 38 40 55

  Skrivelser 2023

  43 67 52 39 61 67 50 34
 • Genomgång av aktivitetslista.

  1. Utbildning allmän handling/arkivkunskap 4/9
  2. Patientnämndernas tjänstemannanätverk 6/9
  3. Samverkansmöte patientsäkerhet, RG/kommunen 7/9
  4. Avstämning med kommunikationsenheten 13/9
  5. Brukarråd Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys 20/9
  6. Kvalitetssamordnarträff 20/9
  7. Samverkan rörande information utifrån revisionsrapport 25/9
  8. Samverkansmöte med psykiatriföreträdare 27/9
  1. Förfrågan om klagomål från Vårdfokus. 
  2. Förfrågan från SVT Gävleborg om klagomål på akutmottagningen i Gävle.
  3. Förfrågan från student angående antal psykiatriärenden de senaste åren.
  4. Protokollsutdrag inkommit: §228 RF Sammanträdesdagar 2024 för regionfullmäktige.
 • Patientnämndernas presidiekonferens anordnas den 29-30 november 2023. Ordförande och vice ordförande närvarar. 

 • § 41

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 42

  Fastställande av dagordning

 • Chefläkare Agneta Larsson har bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. 

  Agneta Larsson informerar om Min vård Gävleborg, MVG. Agneta presenterar bland annat den utvärdering som genomförts av de tre första månadernas användning av MVG. Dialog utifrån presentationen. 

 • Patientnämndens förvaltningschef redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2023 samt prognos för 2023.

 • Förvaltningschef presenterar förslag till årsplan för 2024-2026.

 • Lena Nordstrand, handläggare, presenterar sammanställning av Kvalitetssäkring av yttranden. Diskussion utifrån framtagen sammanställningen.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande patienters/anmälares synpunkter på primärvård, utifrån perspektivet jämlik/ojämlik vård.

 • Externt:

  1. Information till Vårdförbundets förtroendevalda 14/9
  2. Information till sjuksköterskestudenter på Högskolan 25/9
 • Stödpersonsverksamheten januari-augusti 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april maj-augusti

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0) 2/1 (0/5)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1) 3 (4)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1) 1 (1)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0) 2 (0)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10) 16 (14)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    jan   feb   mars   april   maj   juni   juli   aug  

  Inkommande ärenden 2022

  150 135 150 162 124 144 106 131

  Inkommande ärenden 2023

  143 174 146 105 163 144 126 124

  Skrivelser 2022

  43 45 55 64 46 38 40 55

  Skrivelser 2023

  43 67 52 39 61 67 50 34
 • Genomgång av aktivitetslista.

  1. Utbildning allmän handling/arkivkunskap 4/9
  2. Patientnämndernas tjänstemannanätverk 6/9
  3. Samverkansmöte patientsäkerhet, RG/kommunen 7/9
  4. Avstämning med kommunikationsenheten 13/9
  5. Brukarråd Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys 20/9
  6. Kvalitetssamordnarträff 20/9
  7. Samverkan rörande information utifrån revisionsrapport 25/9
  8. Samverkansmöte med psykiatriföreträdare 27/9
  1. Förfrågan om klagomål från Vårdfokus. 
  2. Förfrågan från SVT Gävleborg om klagomål på akutmottagningen i Gävle.
  3. Förfrågan från student angående antal psykiatriärenden de senaste åren.
  4. Protokollsutdrag inkommit: §228 RF Sammanträdesdagar 2024 för regionfullmäktige.
 • Patientnämndernas presidiekonferens anordnas den 29-30 november 2023. Ordförande och vice ordförande närvarar. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.