Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Stödperson Noor Akil har bjudits in för att informera om uppdraget som stödperson till tvångsvårdade patienter.

 • Cheftandläkare Bengt Vikman, Folktandvården har bjudits in för att informera om sitt uppdrag.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande kommunikation.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan febr mars april maj
  Inkomna ärenden 148 134 151 159  
  Skrivelser 40 42 51 49  

   

 •   7

  Genomgång av aktivitetslista

 • Svar på fråga ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden gällande primärvårdens utökade uppdrag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

 • 2022

  Mars-april

  Antal LPT/LRV

  2

  Antal som fått stödperson

  1

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  1

  Förordnanden som upphört

  0

  Pågående ärenden/förordnaden

  10

  • 3-4 maj genomfördes konferens för stödpersoner i samverkan med patientnämnden i Dalarna, på Bollnäs Folkhögskola.
  • Nätverksträff för patientnämndernas stödpersonshandläggare 19/5
  • Handläggare genomfört Socialstyrelsens Patientsäkerhetsutbildning digitalt
  • PN-nätverk 2-3/5
  • Möte nationell analysgrupp 12/5
  • Arbetsgrupp; en väg in för klagomål 16/5 samt 24/5
  • Kvalitetssamordnarträff 19/5
  • Ledarforum 20/5
  • Stödpersonsnätverk för tjänstemän 19/5
  • Avstämning patientsäkerhetsenheten 24/5
  • Patient och brukarråd, Myndigheten för vård och omsorgsanalys 8/6
 • Internt:

  • Samverkansdialog med kvalitetssamordnare för VO Ambulans/Akutmottagning

   

   

  Externt:

  • -
  1. Protokollsutdrag § 110 RF Revisionsberättelse 2021
  2. Remissvar Miljöprogram 2023-2026
  3. Förfrågan från HSL rörande ojämlik vård
  4. Svar på fråga ställd till verksamhetschef för VO Kvinnosjukvård
 • Utifrån diskussionerna från senaste sammanträdet fokuserar vi nu på hur vi kan arbeta vidare utifrån vårt uppdrag kopplat till de rapporter, sammanställningar och statistik som vi får redovisade.

 •   14

  Kurser och konferenser

 • § 29

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 30

  Fastställande av dagordning

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande kommunikation.

 • Stödperson Noor Akil har bjudits in för att informera om uppdraget som stödperson till tvångsvårdade patienter. Han berättade bl.a. om hur besöken kan se ut och vilka aktiviteter han gör med patienterna. Han pratade om vilken betydelse besöken kan ha för patientens tillfrisknande. Det kom även fram vikten av en bra dialog med förvaltningens stödpersonshandläggare.

 • Cheftandläkare Bengt Vikman, Folktandvården har bjudits in för att informera om sitt uppdrag. Han påtalar vikten av att synpunkter från patienter tas tillvara i kvalitetsarbetet samt beskriver hur de arbetar med detta internt. Han lyfter också fram värdet av ett gott samarbete med patientnämnden.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan febr mars april maj
  Inkomna ärenden 148 134 151 159 125
  Skrivelser 40 42 51 49 34

   

 • Diskussion utifrån aktivitetslista och statistikredovisning.

 • Svar på frågor ställda till Hälso- och sjukvårdsnämnden gällande primärvårdens utökade uppdrag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Frågan har besvarats av Regionstyrelsen, Hälsovalsutskottet och Hälsovalskontoret.

 • 2022

  Mars-april

  Antal LPT/LRV

  2

  Antal som fått stödperson

  1

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  1

  Förordnanden som upphört

  0

  Pågående ärenden/förordnaden

  10

  • 3-4 maj genomfördes konferens för stödpersoner i samverkan med patientnämnden i Dalarna, på Bollnäs Folkhögskola.
  • Handläggare genomfört Socialstyrelsens Patientsäkerhetsutbildning digitalt
  • PN-nätverk 2-3/5
  • Möte nationell analysgrupp 12/5, 25/5, 2/6
  • Arbetsgrupp; en väg in för klagomål 16/5 samt 24/5
  • Kvalitetssamordnarträff 19/5
  • Ledarforum 20/5
  • Stödpersonsnätverk för tjänstemän 19/5
  • Avstämning patientsäkerhetsenheten 24/5
  • Möte med revisorer 31/5
  • Patient och brukarråd, Myndigheten för vård och omsorgsanalys 8/6
 • Internt:

  • Samverkansdialog med kvalitetssamordnare för VO Ambulans/Akut

   

   

  Externt:

  • -
  1. Protokollsutdrag § 110 RF Revisionsberättelse 2021
  2. Remissvar Miljöprogram 2023-2026
  3. Förfrågan från HSL rörande ojämlik vård
  4. Svar på fråga ställd till verksamhetschef för VO Kvinnosjukvård
 • Utifrån diskussionerna i samband med senaste sammanträdet fokuserar vi nu på hur vi kan arbeta vidare utifrån vårt uppdrag kopplat till de rapporter, sammanställningar och statistik som vi får redovisade.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.