Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Anna Sundqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin har bjudits in för att informera om verksamheten.

 • Förvaltningschefen informerar om patientnämndens verksamhetsberättelse för 2021.

 • Förvaltningschefen redovisar patientnämndens medelsförvaltning och uppföljning av politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2021.

  Pga. att patientnämndens sammanträde äger rum efter sista inlämningstid av medelsförvaltning har ordförande på delegation godkänt medelsförvaltning samt uppföljning av politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2021. Redogörelsen har överlämnats till regionstyrelsen.

 • Förvaltningschefen redovisar uppföljning av 2021 års internkontrollplan.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: VO Vuxenpsykiatri, PV Gävle, kvalitetssäkring av yttranden samt #varg.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan-22
  Ärenden 114 125 128 128 144 136 90 83 143 183 147 110 146
  Skrivelser 31 40 44 38 46 43 26 25 43 59 29 30 24

   

 •   9

  Genomgång av aktivitetslista

 • Stödpersonsverksamheten 2021

  2021

  jan-dec

  Antal LPT/LRV

  11/3

  Antal som fått stödperson

  12

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  2

  Förordnanden som upphört

  9

  Förordnanden sen föregående år

  6

  2021

   nov-dec

  Antal LPT/LRV

  1

  Antal som fått stödperson

  1

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0

  Förordnanden som upphört

  1

  Pågående förordnanden

  11

 • 1. Löf-utbildning hösten-21

  2. HLR-utbildning för personal vid beroendecenter 14, 16 dec-21

  3. Introduktion av ny vårdvägvisare 11 jan

  4. Instruktörsträff för HLR-ansvariga 21 jan

  5. Avstämning med patientsäkerhetsenheten 18 jan

   

 • Internt:

  1. Avstämningsmöte med kommunernas MAS-ar, dec-21

  2. HSL-plus 26 jan

   

  Externt:

  Ingen information har givits.

  1. Protokollsutdrag §404 RF Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
  2. Protokollsutdrag §467 RF Avsägelse av uppdrag som ledamot i patientnämnden
 •   14

  Nämndens utvecklingsarbete

 • Återkoppling från presidiekonferens.

 • § 1

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Förvaltningschefen redovisar uppföljning av 2021 års internkontrollplan.

 • Anna Sundqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin hade bjudits in för att informera om verksamheten. Hon beskrev organisationen, åtagande samt vilka utmaningar de har. Hon berättade även om verksamhetens patientsäkerhets- och kvalitetsarbete där bl.a. patientnämndsärendena finns med som del av underlag i arbetet.

 • Förvaltningschefen informerar om patientnämndens verksamhetsberättelse för 2021.

 • Förvaltningschefen redovisar patientnämndens medelsförvaltning och uppföljning av politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2021.

  Pga. att patientnämndens sammanträde äger rum efter sista inlämningstid av medelsförvaltning har ordförande på delegation godkänt medelsförvaltning samt uppföljning av politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2021. Redogörelsen har överlämnats till regionstyrelsen.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: VO Vuxenpsykiatri, VO Primärvård Gävle, kvalitetssäkring av yttranden samt #varg.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan-22
  Ärenden 114 125 128 128 144 136 90 83 143 183 147 110 146
  Skrivelser 31 40 44 38 46 43 26 25 43 59 29 30 24

   

 • § 9

  Genomgång av aktivitetslista

 • Stödpersonsverksamheten 2021

  2021

  jan-dec

  Antal LPT/LRV

  11/3

  Antal som fått stödperson

  12

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  2

  Förordnanden som upphört

  9

  Förordnanden sen föregående år

  6

  2021

   nov-dec

  Antal LPT/LRV

  1

  Antal som fått stödperson

  1

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0

  Förordnanden som upphört

  1

  Pågående förordnanden

  11

 • 1. Löf-utbildning hösten-21

  2. Handläggare vid Patientnämndens förvaltning HLR-utbildat  personal vid beroendecenter 14, 16 dec-21

  3. Introduktion av ny vårdvägvisare 11 jan

  4. Handläggare deltagit på instruktörsträff för HLR-ansvariga 21 jan

  5. Avstämning med patientsäkerhetsenheten 18 jan

   

 • Internt:

  1. Avstämningsmöte med kommunernas MAS-ar, dec-21

  2. HSL-plus 26 jan

   

  Externt:

  Ingen information har givits.

  1. Protokollsutdrag §404 RF Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
  2. Protokollsutdrag §467 RF Avsägelse av uppdrag som ledamot i patientnämnden
 • Ordförande initierar till ett kommande utvecklingsarbete för nämnden med start kommande sammanträde. Syftet är att utveckla ur ett politiskt perspektiv samt dra lärdomar inför framtiden. 

 • Återkoppling från presidiekonferens.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.