Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Walentin Lindholm, verksamhetschef för verksamhetsområde Akut/ambulans har bjudits in för att informera om verksamheten.

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2022 för Patientnämnden.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: VO Internmedicin, VO Specialmedicin, VO Ortopedi, VO PV Västra Gästrikland, VO PV Ljusdal, VO PV Hudiksvall, VO Kvinnosjukvård, VO Ambulans/akut, VO Kirurgi, VO Medicin Bollnäs, VO PV Södra Hälsingland, PV Aleris, PV Praktikertjänst, barnärenden samt covid-19-relaterade ärenden.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan feb mars
  Inkommande ärenden 148 134 150
  Skrivelser 38 42 42

   

 • Förvaltningschef föredrar principärende gällande primärvårdens utökade uppdrag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

 •   8

  Genomgång av aktivitetslista

 • Stödpersonsverksamheten januari-februari 2022

  2022

  jan-feb

  Antal LPT/LRV

  0

  Antal som fått stödperson

  0

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0

  Förordnanden som upphört

  2

  Pågående ärenden/förordnaden

  10

 • Sammanfattning

  • Arbete med handlingssäkerhetsdokument i samarbete med enheten för informationssäkerhet 22/3
  • Patientnämndernas tjänstemannanätverk 23/2
  • Patient- och brukarrådet, Myndigheten för vård och omsorgsanalys 10/3, 21/4
  • Informerat om vårt interna arbetsmiljöarbete på centrala m-gruppen/skyddskommittén 16/2
  • Avstämning med patientsäkerhetsenheten 28/3, 30/3
  • Patientnämndernas nationella analysgrupp, avstämning med IVO 28/3
  • Regional tjänstemannakonferens, digitalt 6/4
  • Etikkonferens 13/4
  • Samverkan med samarbetspartners inom regionen 26/4
 • Internt:

  • Kvalitetssamordnarträff 16/3

  Externt:

  • Föreningsnätverket för psykisk hälsa 14/2
  • Barn- och ungdomsrådet 31/3
  • Ljuspunkten Hudiksvall 20/4
  • Information i sociala medier v. 9
  1. Årlig rapportering till IVO och Socialstyrelsen
  2. Protokollsutdrag §16 RF Fyllnadsval av ledamot i patientnämnden
  3. Revision av patientnämndens verksamhet 24/2
  4. Förfrågan från AB angående Hälsopartner Falck HC
  5. Begäran allmän handling rörande ALS 2/2
  6. Förfrågan rörande förlossningsvård från Birth Rights Sweden 11/3
  7. Förfrågan från Socialstyrelsen angående ärenden som handlar om listning 18/3
  8. Remiss "Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg"
  9. Remiss "Miljöprogram 2023-26"
  10. Riksförbundet HOBS. Studie angående Viktstigma i vården
 •   13

  Nämndens utvecklingsarbete

 •   14

  Kurser och konferenser

 • § 16

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 17

  Fastställande av dagordning

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2022 för Patientnämnden.

 • Walentin Lindholm, verksamhetschef för verksamhetsområde Akut/ambulans har bjudits in för att informera om verksamheten. Han beskriver de utmaningar som finns inom kompetensförsörjning, vilket medför behov av hyrpersonal. Lokalerna är också en utmaning tillika långa väntetider på akutmottagningarna. Han berättar om kvalitetsarbete som innefattar bl.a. utredning av patientklagomål, utbildning i "lika behandling" och bemötandefrågor.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: VO Internmedicin, VO Specialmedicin, VO Ortopedi, VO PV Västra Gästrikland, VO PV Ljusdal, VO PV Hudiksvall, VO Kvinnosjukvård, VO Ambulans/akut, VO Kirurgi, VO Medicin Bollnäs, VO PV Södra Hälsingland, PV Aleris, PV Praktikertjänst, barnärenden samt covid-19-relaterade ärenden.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

  2022 jan feb mars
  Inkommande ärenden 148 134 150
  Skrivelser 38 42 42

   

 • Förvaltningschef föredrar principärende gällande primärvårdens utökade uppdrag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

 • § 23

  Genomgång av aktivitetslista

 • Stödpersonsverksamheten januari-februari 2022

  2022

  jan-feb

  Antal LPT/LRV

  0

  Antal som fått stödperson

  0

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0

  Förordnanden som upphört

  2

  Pågående ärenden/förordnaden

  10

 • Sammanfattning

  • Arbete med handlingssäkerhetsdokument i samarbete med enheten för informationssäkerhet 22/3
  • Patientnämndernas tjänstemannanätverk 23/2
  • Patient- och brukarrådet, Myndigheten för vård och omsorgsanalys 10/3, 21/4
  • Informerat om vårt interna arbetsmiljöarbete på centrala m-gruppen/skyddskommittén 16/2
  • Avstämning med patientsäkerhetsenheten 28/3, 30/3
  • Patientnämndernas nationella analysgrupp, avstämning med IVO 28/3
  • Regional tjänstemannakonferens, digitalt 6/4
  • Etikkonferens 13/4
  • Samverkan med samarbetspartners inom regionen 26/4
 • Internt:

  • Kvalitetssamordnarträff 16/3

  Externt:

  • Föreningsnätverket för psykisk hälsa 14/2
  • Barn- och ungdomsrådet 31/3
  • Ljuspunkten Hudiksvall 20/4
  • Information i sociala medier v. 9
  1. Årlig rapportering till IVO och Socialstyrelsen
  2. Protokollsutdrag §16 RF Fyllnadsval av ledamot i patientnämnden
  3. Revision av patientnämndens verksamhet 24/2
  4. Förfrågan från AB angående Hälsopartner Falck HC
  5. Begäran allmän handling rörande ALS 2/2
  6. Förfrågan rörande förlossningsvård från Birth Rights Sweden 11/3
  7. Förfrågan från Socialstyrelsen angående ärenden som handlar om listning 18/3
  8. Remiss "Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg"
  9. Remiss "Miljöprogram 2023-26"
  10. Riksförbundet HOBS. Studie angående Viktstigma i vården
 • Workshop har genomförts med nämnden. Syftet med dagen var att diskutera nämndens lagstadgade uppdrag kopplat till Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Uppföljning kommer att ske på kommande sammanträden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.