Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Förvaltningschef Gunilla Nordström redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2021.

 • Redovisning av identifierade risker samt kontrollerande åtgärder som är identifierade utifrån satta mål.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: remisser, Hofors HC samt fast vårdkontakt och vårdflöden.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande delproblem Undersökning/bedömning.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

   

  2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.
  Inkomna ärenden 145 132 91 71 62 103 77 103 122 141 131
  Skrivelser 46 29 32 13 21 25 18 28 25 26 18
 •   8

  Genomgång av aktivitetslista

 • 2020 Sept-Okt
  Antal anmälningar LPT/LRV 2
  Antal patienter som fått stödperson 1
  Antal patienter som inte önskar stödperson/kort vårdtid 1
  Förordnanden som upphört 0
  1. Utvärdering Covid utifrån patientnämndens perspektiv

  2. Brukarråd, Vårdanalys 28 oktober, 25 november samt samverkan i ärenden

  3. Referensgrupp regeringskansliet 30 oktober samt 30 november

  4. Samverkansmöte med samverkanspartners inom regionen 4 november

  5. Digital nationell PN-nätverksträff 12 november

  6. Arbete med uppgradering av Platina

  7. Div. utbildningar; "NOBAB", "Att möta rättshaveristiskt beteende","Informationssäkerhet" m.m.

  8. Digital kvalitetssamordnarträff 4 december

  1. Hälso- och sjukvårdsledningen 28 oktober - presentation av tre rapporter

  2. Information till privata hälsocentraler 11 och 18 november samt 8 och 10 december

  1. Promemoria Vårdanalys 2020-2 "Patienters upplevelse av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård"

  2. Förfrågan angående klagomål gällande LVM

  3. Förfrågan från Myndigheten för vårdanalys gällande tillgänglighet och kvalitet i glesbygd

  4. Förfrågan från Arbetarbladet gällande psykiatriärenden

  5. Protokollsutdrag §282 RF Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

 •   13

  Kurser och konferenser

 • Mötestider för 2021: 12 februari, 23 april, 11 juni, 24 september och 10 december. Samtliga tillfällen är fredagar.

 • § 30

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 31

  Fastställande av dagordning

 • Förvaltningschef Gunilla Nordström redovisar förvaltningens verksamhetsplan för 2021.

 • Redovisning av identifierade risker samt kontrollerande åtgärder som är identifierade utifrån satta mål.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande: Remisser, Hofors HC samt Fast vårdkontakt/individuell plan och vårdflöde/processer.

 • Redovisning av rapport som förvaltningen tagit fram på uppdrag av Patientnämnden gällande delproblem Undersökning/bedömning.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

   

  2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.
  Inkomna ärenden 145 132 91 71 62 103 77 103 122 141 131
  Skrivelser 46 29 32 13 21 25 18 28 25 26 18
 • § 37

  Genomgång av aktivitetslista

 • 2020 Sept-Okt
  Antal anmälningar LPT/LRV 2
  Antal patienter som fått stödperson 1
  Antal patienter som inte önskar stödperson/kort vårdtid 1
  Förordnanden som upphört 0
  1. Utvärdering Covid utifrån patientnämndens perspektiv, intervjuad av bl.a. regionens chefssjuksköterska 

  2. Brukarråd, Vårdanalys 28 oktober, 25 november samt samverkan i ärenden

  3. Referensgrupp regeringskansliet 30 oktober samt 30 november

  4. Samverkansmöte med samverkanspartners inom regionen 4 november

  5. Digital nationell PN-nätverksträff 12 november

  6. Arbete med uppgradering av Platina

  7. Div. utbildningar; "NOBAB", "Att möta rättshaveristiskt beteende","Informationssäkerhet" m.m.

  8. Digital kvalitetssamordnarträff 4 december

  9. Utlåning av förvaltningens personal till smittspårning och stödsamtal

  1. Hälso- och sjukvårdsledningen 28 oktober - presentation av tre rapporter

  2. Information till privata hälsocentraler 11 och 18 november samt 8 december

  1. Promemoria Vårdanalys 2020-2 "Patienters upplevelse av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård"

  2. Förfrågan angående klagomål gällande LVM

  3. Förfrågan från Myndigheten för vårdanalys gällande tillgänglighet och kvalitet i glesbygd

  4. Förfrågan från Arbetarbladet gällande psykiatriärenden

  5. Protokollsutdrag §282 RF Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

 • Mötestider för 2021: 12 februari, 23 april, 11 juni, 24 september och 10 december. Samtliga tillfällen är fredagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.