Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Tina Mansson Söderlund, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör har bjudits in för att informera om sitt uppdrag.

 • Eva Sving, chefssjuksköterska har bjudits in för att informera om sitt uppdrag.

 • Patientnämnden redovisar medelsförvaltning för 2021 delår 2 samt prognos för 2021.

 • Förslag till årsplan, mål och budget för 2022-2024.

 • Presentation av sammanställning av yttranden för perioden januari - juni 2021. Sammanställningen visar hur patient/anmälares frågor besvarats i tid, nöjdhet med yttrandet, i vilken omfattning verksamheterna ev begärt förlängd svarstid samt om åtgärder har vidtagits.

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom
  verksamhetsområden och kategorier.

  2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti

  Inkomna ärenden

  113 123 127 122 144 136 91 82
  Skrivelser 30 40 44 36 45 42 23 14

   

 •   9

  Genomgång av aktivitetslista

 • 2021

   Maj-Aug

  Antal LPT/LRV

  5

  Antal som fått stödperson

  4

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  1

  Förordnanden som upphört

  5

 • 1. Deltagit i PWC, granskning av region Gävleborg

  2. Gemensam planering av WHO:s patientsäkerhetsdag

  3. Inbjuden till AU Vuxenpsykiatrins brukarråd

  4. Förvaltningens verksamhetsplanering 8/9

  5. Patient- och brukarråd 9/9

  6. Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk 14/9

  7. Handläggare gått utbildningen "Psykiatri för icke-psykiatriker" 15-16/9 samt en intern kurs i kompetensportalen (registeransvarig).

  8. Handläggare hjälpt till med ordination samt vaccinering, även samtalsstöd

   

 • Internt:

  1. Möte med patientsäkerhetsenheten
  2. Möte med bitr hälso- och sjukvårdsdirektören om klagomålshantering
  3. Information till HSN

  Externt:

  1. Intervju med SVT och Radio Gävleborg gällande rasism
  1. Aggregering och kategorisering av klagomål
 • Presidiekonferensen 1 december 2021.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.