Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2023 för Patientnämnden.

 • Revisionsrapporten "Hantering av synpunkter och klagomål" har överlämnats av Regionfullmäktige till hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden för beredande av svar. 
  Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde 20 september 2023.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande:

  • VO Ortopedi
  • VO PV Västra Gästrikland
  • VO PV Ljusdal
  • VO PV Gävle
  • PV Premicare
  • VO Kvinnosjukvård
  • VO Ambulans/akut
  • VO Kirurgi
  • VO Vuxenpsykiatri

   

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier. 

    jan feb mars
  Inkommande ärenden 2022 148 134 150
  Inkommande ärenden 2023 143 172 143
  Skrivelser 2022 38 48 42
  Skrivelser 2023 41 63 38

   

 • Genomgång av aktivitetslista. 

 • Stödpersonsverksamheten januari-februari 2023

  2023 (2022)

  jan-feb

  Antal LPT/LRV

  0/2 (0/0)

  Antal som fått stödperson 

  2 (0)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0 (0)

  Förordnanden som upphört

  2 (2)

  Pågående ärenden/förordnanden

  13 (10)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • 1. Möte med kommunikationsenheten 3/3

  2. Patient- och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 7/3

  3. Möte med patientsäkerhetsenheten 6/3

  4. LSG (Lokal Samverkans Grupp) 15/3

  5. Möte med nationell analysgrupp 16/3 samt 21/4

  6. Utbildning Medicinsk rätt 20/3, 3-4/4

  7. Besök av Regiondirektör tills. med kommunikatör 22/3

  8. Avslut Patientsäkerhetsutbildning på KI 23-24/3

  9. Möte med kvalitetsutvecklare Vuxenpsykiatrin 4/4

  10. Samverkan med Vårdvägvisare och Hälsotorg m.fl. 19/4

  11. Nationella stödpersonsdagar för handläggare 19/4

 • Internt:

  1. Dialog med vuxenpsykiatrins ledning

  2. Information till kvalitetssamordnarna HoS, Rättshaveristiskt beteende 8/3

  3. Information till HSL-plus 10/3

  4. Information till VC i PV, God och nära vård 21/3

  5. Information på APT Vuxenpsykiatrin avd. 27 29/3

  6. Information på APT Vuxenpsykiatrin psykosavd. Hudiksvall 30/3

  7. Information till Kvinnosjukvårdens ledningsgrupp 4/4

   

  Externt:

  1. Information på Högskolan till sjuksköterskeprogrammet 20/2

  2. Information till Sköldkörtelförbundet 11/3

  1. Årlig rapportering till IVO och Socialstyrelsen
  2. Förfrågan rörande hörselvård
  3. Förfrågan gällande inställda åtgärder samt konsekvenser av detta
  4. Förfrågan gällande könskorrigering.
  5. Enhetschef för Enheten för informationsförvaltning beslut på delegation - gallring av handlingar av ringa betydelse
  6. Löf rapport för år 2022.
 •   12

  Kurser och konferenser

 • § 16

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 17

  Fastställande av dagordning

 • Förvaltningschefen redovisar medelsförvaltning för delår 1, 2023 för Patientnämnden.

 • Revisionsrapporten "Hantering av synpunkter och klagomål" har överlämnats av Regionfullmäktige till hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden för beredande av svar. 
  Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde 20 september 2023.

  Diskussioner utifrån revisionsrapporten. 

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande:

  • VO Ortopedi
  • VO PV Västra Gästrikland
  • VO PV Ljusdal
  • VO PV Gävle
  • PV Premicare
  • VO Kvinnosjukvård
  • VO Ambulans/akut
  • VO Kirurgi
  • VO Vuxenpsykiatri

   

 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier. 

    jan feb mars
  Inkommande ärenden 2022 148 134 150
  Inkommande ärenden 2023 143 172 143
  Skrivelser 2022 38 48 42
  Skrivelser 2023 41 63 38

   

 • Genomgång av aktivitetslista. 

 • Stödpersonsverksamheten januari-februari 2023

  2023 (2022)

  jan-feb

  Antal LPT/LRV

  0/2 (0/0)

  Antal som fått stödperson 

  2 (0)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

  0 (0)

  Förordnanden som upphört

  2 (2)

  Pågående ärenden/förordnanden

  13 (10)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

 • 1. Möte med kommunikationsenheten 3/3

  2. Patient- och brukarrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 7/3

  3. Möte med patientsäkerhetsenheten 6/3

  4. LSG (Lokal Samverkans Grupp) 15/3

  5. Möte med nationell analysgrupp 16/3 samt 21/4

  6. Utbildning Medicinsk rätt 20/3, 3-4/4

  7. Besök av Regiondirektör tills. med kommunikatör 22/3

  8. Avslut Patientsäkerhetsutbildning på KI 23-24/3

  9. Möte med kvalitetsutvecklare Vuxenpsykiatrin 4/4

  10. Samverkan med Vårdvägvisare och Hälsotorg m.fl. 19/4

 • Internt:

  1. Dialog med vuxenpsykiatrins ledning

  2. Information till kvalitetssamordnarna HoS, Rättshaveristiskt beteende 8/3

  3. Information till HSL-plus 10/3

  4. Information till VC i PV, God och nära vård 21/3

  5. Information på APT Vuxenpsykiatrin avd. 27 29/3

  6. Information på APT Vuxenpsykiatrin psykosavd. Hudiksvall 30/3

  7. Information till Kvinnosjukvårdens ledningsgrupp 4/4

   

  Externt:

  1. Information på Högskolan till sjuksköterskeprogrammet 20/2

  2. Information till Sköldkörtelförbundet 11/3

  1. Årlig rapportering till IVO och Socialstyrelsen
  2. Förfrågan rörande hörselvård
  3. Förfrågan gällande inställda åtgärder samt konsekvenser av detta
  4. Förfrågan gällande könskorrigering.
  5. Enhetschef för Enheten för informationsförvaltning beslut på delegation - gallring av handlingar av ringa betydelse
  6. Löf rapport för år 2022.
 • Utbildning av nämndens ledamöter i samband med sammanträdet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.