Möte 2020-09-25

Patientnämnden
09:00 - 16:00 Utsikten, Gävle sjukhus samt via Skype
 • § 25

  2020 Jan -aug
  Antal anmälningar LPT/LRV 9
  Antal patienter som fått stödperson 6
  Antal patienter som inte önskar stödperson/kort vårdtid 3
  Förordnanden som upphört 7

   

  Under början av pandemin tillsattes inga uppdrag. När sen det stod klart att det skulle pågå länge tillsattes stödpersoner som fick sköta uppdraget per telefon (vissa hann på den tiden det inte tillsattes uppdrag friskrivas från tvångsvården). Nu tillåter vissa boenden besök om stödperson och patient ses utomhus.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.