Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt datum för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Biträdande Hälso-och sjukvårdsdirektör Susanna Björklund har tillsammans med HR-chef Jenny Törnqvist bjudits in till dialog med nämndens ledamöter och ersättare. 

 • Revisionsrapporten "Hantering av synpunkter och klagomål" har överlämnats av Regionfullmäktige till hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden för beredande av svar. 

  Patientnämndens presidium har tillsammans med förvaltningschef tagit fram förslag på svar till Regionfullmäktige.

 • Diskussion utifrån framtagna sammanställningar rörande:

  • VO Medicin Bollnäs
  • VO Specialmedicin
  • VO Internmedicin
  • PV Hudiksvall
  • PV Södra Hälsingland
  • Praktikertjänst
 • Statistikredovisning av inkommande ärenden, skrivelser samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

    januari  februari  mars  april  maj 
  Inkommande ärenden 2022  151 135 151 162 124
  Inkommande ärenden 2023 143 174 146 104 164
  Skrivelser 2022 43 45 55 64 46
  Skrivelser 2023 43 66 48 34 44
 • Presidiet lämnar förslag till kommande analyser.

 • Stödpersonsverksamheten januari-april 2023

  2023 (2022)

   jan-feb

   mars-april

  Antal LPT/LRV

   0/2 (0/0)

   0/3 (2/0)

  Antal som fått stödperson 

   2 (0)

   3 (1)

  Antal som avsagt sig / kort vårdtid

   0 (0)

   0 (1)

  Förordnanden som upphört

   2 (2)

   1 (0)

  Pågående ärenden/förordnanden

   13 (10)

   15 (10)

  Antal ärenden 2022 visas inom parentes (x). 

   

  10/5 Stödpersonsdag i Falun tillsammans med patientnämnden i Region Dalarna. Tre stödpersoner samt stödpersonsansvarig från patientnämnden i Region Gävleborg deltog. 

 • Genomgång av aktivitetslista.

  1. Samverkansmöte med IVO-mitt 26/4
  2. Tjänstemannanätverksinternat 3-4/5
  3. Dialog med ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 8/5
  4. Nationellt analysgruppsmöte PN/IVO med workshop 9/5
  5. FV-chef deltagit på Ledarforum, Region Gävleborg 12/5
  6. Avstämning med kommunikationsgrupp RG/PN, även möte med web-ansvarig 24/5
  7. Patient och Brukarråd, Myndigheten för vård och omsorgsanalys 30/5
 • Internt:

  1. Information till ledningsgrupp VO PV Västra Gästrikland 25/4
  2. Information till ledningsgrupp VO PV Ljusdal 23/5
  3. Information till Sandvikens kommuns ledning för omvårdnad 23/5
  4. Information till Fullmäktige, Region Gävleborg 31/5

   

  Externt:

  1. Artikel i media om Patientnämnden utifrån reporters intervju 4/5
  1. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige, §108 RF Årsredovisning 2022.
 • Workshop - Arbetssätt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.