Möte 2021-12-10

Företagshälsovårdsnämnd
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Med anledning av 2023 års budgetprocess finns ett behov av ett extra nämndsammanträde. Ordförande föreslår den 2 september 2022.

   

  Beslut i ärendet fattas vid nästkommande sammanträde 4 februari 2022.

 • Information från verksamhet och förvaltning

   

  • Lägesrapport VO Gästrikland och Hälsingland (Anna Gertzén Fällgren och Jennie Jonsson, 20 min)
  • Information om projektet med extern webbplats (Ulrica Cavallin, 30 min)
  • Ekonomisk rapport (Lena Marie Larsson, 10 min)
  • Medarbetarenkäten 2021 (Ulrica Cavallin, 20 min)
 •   7

  Uppföljning - Internkontrollplan 2021

 •   8

  Internkontrollplan 2022

 •   9

  Verksamhetsplan 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.