Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Information från förvaltning- och verksamhet

   

  • Genomgång av genomförd utbildning inom konflikthantering (45 min)

  • Verksamhetsplan 2020 - Företaghälsovårdsnämnden (30 min)

  • Verksamhetsinformation (15 min)

  • Statusrapport - Covid-19 (15 min)

  • Uppföljning - Våld i nära relationer (15 min)

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

 •   6

  INFO/BESLUT - Internkontrollplan 2020

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 •   8

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.