Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Anmälningar för kännedom

 •   3

  Fastställande av dagordning

 • Information från förvaltningschef

   

  • Lägesrapport - Covid-19

  • Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar

  • Rekrytering

  • Personal

  • Ny medlem - Nordanstigs kommun


  Information från verksamhet

   

  • Per Nolgård, Företagsläkare


  Ekonomi

  • Månadsrapport, per oktober 2020

 •   5

  INFO/BESLUT - Verksamhetsplan 2021

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.