Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Delegationsbeslut

 •  

  Information från förvaltning- och verksamhet
   

  • Genomgång av genomförd utbildning inom konflikthantering (45 min)

  • Verksamhetsplan 2020 - Företagshälsovårdsnämnden (30 min)

  • Verksamhetsinformation (15 min)

  • Statusrapport - Covid-19 (15 min)

  • Uppföljning  - Våld i nära relationer (15 min)

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2020.

 • Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

 •   8

  INFO/BESLUT - Internkontrollplan 2020

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 •   10

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.